ประวิตร สั่งการ มหาดไทย – ทรัพยากรธรรมชาติ เตรียมรับมือไฟป่าภาคเหนือ

ร่วมมือกันดำเนินการ ! ประวิตร สั่งการ ทรัพยากรธรรมชาติ – มหาดไทย ร่วมมือเอกชน พร้อมรับมือ ผลกระทบ ไฟป่าภาคเหนือ
ประวิตร สั่งการ มหาดไทย – ทรัพยากรธรรมชาติ เตรียมรับมือไฟป่าภาคเหนือ

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยกับสื่อมวลชนว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) และกระทรวงมหาดไทย ( มท.) หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ ร่วมกันกำหนดมาตรการเฉพาะตามอำนาจหน้าที่ในการควบคุมภาคอุตสาหกรรม ภาคการขนส่งและภาคการเกษตรกรรมในระดับพื้นที่ ให้มีผลในทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมต่อสถานการณ์สภาพอากาศปิดในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ

ขอบคุณภาพจาก : ทำเนียบรัฐบาล

ทั้งนี้ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวต่อไปอีกว่า พล.อ.ประวิตร ได้ย้ำขอให้ฝ่ายปกครองและภาคการเกษตรระดับท้องถิ่น เข้าไปช่วยเหลือให้คำแนะนำและกำหนดมาตรการควบคุมจำกัดการเผาพืชไร่ที่เหมาะสมกับเกษตรกรในแต่ละพื้นที่ ซึ่งปัจจุบันยังคงพบการเผาพืชไร่โดยปราศจากการควบคุมกระจายตัวรอบชุมชนเมืองและในภูมิภาคหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

ขอบคุณภาพจาก :สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

สำหรับสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือในปัจจุบัน ซึ่งภาพรวมสถานการณ์ดีขึ้น พบปริมาณจุดความร้อนลดลงกว่าร้อยละ 50 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วก็ขอให้เฝ้าระวังและตั้งอยู่ในความไม่ประมาท เตรียมซักซ้อมแผนเผชิญเหตุให้พร้อมรับมือกับภัยแล้งในช่วงเดือนมี.ค.- เม.ย. ซึ่งคาดว่า จะพบปริมาณจุดความร้อนในพื้นที่มากขึ้น พร้อมทั้งให้จัดฝึกอบรมประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่า จัดตั้งเป็น ชุดพิทักษ์ไฟป่า ช่วยแจ้งเตือน พิสูจน์ทราบ ร่วมควบคุมไฟป่าขั้นต้นในแต่ละพื้นที่ ก่อนเกิดความเสียหายจนยากเกินควบคุม

ขอบคุณภาพจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
No stories found.
!<-- Anymind Script -->
อีจัน
www.ejan.co