ผลตรวจน้ำบาดาล ในรัศมี 5 กิโลเมตร ใกล้ บริษัท หมิงตี้ เคมีคอล ปลอดภัย

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เผย ผลตรวจน้ำบาดาล ในรัศมี 5 กิโลเมตร ใกล้ บริษัท หมิงตี้ เคมีคอล ปลอดภัย
ผลตรวจน้ำบาดาล ในรัศมี 5 กิโลเมตร ใกล้ บริษัท หมิงตี้ เคมีคอล ปลอดภัย
ผลตรวจน้ำบาดาลภาพ อีจัน

นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดเผยถึงผลการตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำบาดาล รัศมี 5 กิโลเมตร รอบโรงงานผลิตเม็ดโฟมและพลาสติก บริษัท หมิงตี้ เคมีคอล จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งก่อนหน้านี้ ได้เกิดเหตุระเบิด ว่า มีการเก็บตัวอย่างน้ำบาดาลและน้ำผิวดิน ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 23-27 สิงหาคม 2564 รวม 30 ตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่างน้ำผิวดินที่เก็บจากน้ำขังใต้อาคารและแอ่งน้ำด้านในบริษัท หมิงตี้ เคมีคอล จำกัด จำนวน 2 ตัวอย่าง ยังคงตรวจพบสารอินทรีย์ระเหยง่าย ประเภทเบนซีน เอทธิลเบนซีน สไตรีน และโทลูอีน มีค่า 1.9, 1.5 - 7,417, 0.33 - 1,098 และ 1.4 ไมโครกรัมต่อลิตร ตามลำดับ

นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลภาพ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

โดยเฉพาะไซลีนทั้งหมดมีค่า 2.5 - 19,512 ไมโครกรัมต่อลิตร ซึ่งมีปริมาณที่ค่อนข้างสูงมากเมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานน้ำผิวดิน ส่วนผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาของการประปานครหลวง จุดเก็บตัวอย่างจากสถานีสูบจ่ายบางพลี ตรวจไม่พบสารอินทรีย์ระเหยง่าย แสดงว่าน้ำประปามีความปลอดภัย

ภาพ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

สำหรับผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลจากบ่อสังเกตการณ์ จำนวน 26 ตัวอย่าง ตรวจไม่พบสารอินทรีย์ระเหยง่ายทุกประเภท ดังนั้น จึงยืนยันได้ว่าแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่โดยรอบบริษัท หมิงตี้ เคมีคอล จำกัด ไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ระเบิด และน้ำบาดาลมีคุณภาพดี ปลอดภัย สำหรับประชาชนในการใช้อุปโภคและบริโภค

อีจัน
www.ejan.co