รัฐบาล เร่ง แก้ปัญหา หมอกควันข้ามแดน มุ่ง ขับเคลื่อน อนุภูมิภาคแม่โขง

รมว.ทส. เผย รัฐบาล เร่ง แก้ปัญหา หมอกควันข้ามแดน มุ่ง ยกระดับ ขับเคลื่อน อนุภูมิภาคแม่โขง
รัฐบาล เร่ง แก้ปัญหา หมอกควันข้ามแดน มุ่ง ขับเคลื่อน อนุภูมิภาคแม่โขง

วันที่ 13 เมษายน 2565 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ ส่วนหนึ่งมาจากหมอกควันข้ามแดน ทั้งนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะคณะกรรมการภายใต้รัฐมนตรีประเทศภาคี ต่อข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน ได้แจ้งสำนักเลขาธิการอาเซียน ให้ประเทศในอนุภูมิภาคแม่โขง ยกระดับการดำเนินการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนอย่างเร่งด่วน

นายวราวุธ กล่าวอีกว่า ได้นำเสนอปัญหาต่อนายกรัฐมนตรีในการประชุม ครม. ที่ผ่านมา พร้อมขอความร่วมมือกระทรวงการต่างประเทศ ในการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนอีกทางหนึ่ง โดยหวังว่าการยกระดับความร่วมมือในครั้งนี้ จะสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้โดยเร็ว

อย่างไรก็ตาม จำนวนจุดความร้อนในอนุภูมิภาคแม่โขงปี 2565 นี้ ดีขึ้นกว่าปี 2564 โดยจำนวนจุดความร้อนสะสมตั้งแต่มกราคมจนถึงปัจจุบัน ลดลงถึงร้อยละ 38 โดยที่ผ่านมาประเทศไทยได้เป็นผู้นำในการขับเคลื่อน พยายามผลักดันให้ประเทศสมาชิกอาเซียน ลดจำนวนจุดความร้อนในภูมิภาคในปี 2565 ลงจากปี 2564 อย่างน้อยร้อยละ 20 พร้อมทั้งขยาย Haze Free ASEAN Roadmap สำหรับภูมิภาคอาเซียน และแผนปฏิบัติการเชียงราย 2017 สำหรับอนุภูมิภาคแม่โขง โดยแผนปฎิบัติการเชียงรายได้ถูกขยายไปอีก 5 ปี ทั้งนี้ประเทศไทยมุ่งหวังให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนในภูมิภาคอาเซียน มีผลในทางปฏิบัติให้มากยิ่งขึ้น และพร้อมให้ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อการป้องกันแก้ไขปัญหาที่เป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.) คาดการณ์ว่าสถานการณ์ PM2.5 ในพื้นที่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นตามลำดับ หลังวันที่ 14 เมษายน 2565 เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 19 เมษายน 2565 เนื่องจากสภาพอุตุนิยมวิทยาที่เอื้อต่อการระบายอากาศ อย่างไรก็ตามต้องดำเนินการควบคุมจำนวนจุดความร้อนควบคู่ไปด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณภาคเหนือด้านตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนที่ติดชายแดน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.

วิดีโอฮอต

No stories found.