ราชกิจจานุเบกษา ประกาศตั้ง วนอุทยาน เพิ่มขึ้น 21 แห่ง

เพิ่มสถานที่เที่ยวทางธรรมชาติ! ราชกิจจานุเบกษา ตั้ง 21 วนอุทยาน ทั่วประเทศ
ราชกิจจานุเบกษา ประกาศตั้ง วนอุทยาน เพิ่มขึ้น 21 แห่ง
ขอบคุณภาพจาก แฟนเพจ วนอุทยาน - Forest Parks of Thailand

เว็บไซต์ราชกิจจานุกบกษา ได้เผยแพร่ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 31 ง เผยแพร่ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมกำหนดบริเวณพื้นที่ให้เป็นวนอุทยาน เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 21 แห่ง ประกาศดังกล่าวมีผลบังคับตามกฎหมายตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ทั้งนี้ การกำหนดบริเวณพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในหลายจังหวัดทั่วประเทศให้เป็นวนอุทยาน อาทิ ประกาศกำหนดบริเวณพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดอนมะทราง ในท้องที่ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ให้เป็นวนอุทยาน พ.ศ. 2563 , ประกาศกำหนดบริเวณพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาตาม่องล่าย ในท้องที่ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้เป็นวนอุทยาน พ.ศ. 2563 , กำหนดบริเวณพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำเปื๋อย ป่าน้ำหย่วน และป่าน้ำลาว ในท้องที่ตำบลร่มเย็น และตำบลแม่ลาว อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ให้เป็นวนอุทยาน พ.ศ. 2563 , กำหนดบริเวณพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำม้าและป่าน้ำช้าง ในท้องที่ตำบลเวียง และตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ให้เป็นวนอุทยาน พ.ศ. 2563 เป็นต้นภาพจากแฟนเพจ กรมอุทยาน สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ภาพจากแฟนเพจ กรมอุทยาน สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สำหรับ วนอุทยาน หมายถึงสถานที่ในป่า ที่มีทิวทัศน์สวยงาม มีจุดเด่นตามธรรมชาติเช่น มีน้ำตก หน้าผา มีหมู่ไม้ที่สวยงาม มีธรรมชาติที่เหมาะสำหรับเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ มีเนื้อที่ขนาดเล็กไม่กว้างใหญ่เหมือนอุทยานแห่งชาติ อาจสร้างเติมเสริมแต่งได้โดยไม่ทำให้ธรรมชาติต้องเสียไป เช่นทำถนน ทางเดินเท้า ติดชื่อพันธุ์ไม้ บริการความสะดวกต่างๆแก่นักท่องเที่ยวตามสมควร

No stories found.
!<-- Anymind Script -->
อีจัน
www.ejan.co