สถานการณ์น้ำ ภาพรวมของประเทศ วันที่ 11 มิถุนายน 2564

ศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติ สรุป สถานการณ์น้ำ ภาพรวมของประเทศ วันที่ 11 มิถุนายน 2564
สถานการณ์น้ำ ภาพรวมของประเทศ วันที่ 11 มิถุนายน 2564
ภาพ อีจัน

ศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติ สรุปสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ วันที่ 11 มิถุนายน 2564 โดยมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ทำให้ประเทศไทย มีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางพื้นที่

-แม่น้ำสายหลัก น้ำน้อยถึงปกติ มีแนวโน้มลดลง

-ปริมาณน้ำใช้การ ทั้งประเทศ 36,958 ล้าน ลบ.ม. (45%) แหล่งน้ำขนาดใหญ่ 32,388 ล้าน ลบ.ม. (45%) เฝ้าระวังน้ำน้อยในแหล่งน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 7 แห่ง

สถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ 11 มิถุนายน 2564
สถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ 11 มิถุนายน 2564ภาพ ศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติ

วานนี้ (10 มิ.ย. 64) พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร พัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูคลองแสนแสบ ครั้งที่ 3/2564 เพื่อเร่งรัดติดตามความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการพัฒนา ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมคลองแสนแสบทั้งระบบ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มี.ค. 64 โดยที่ประชุมได้มอบหมายหน่วยงานดำเนินการ ดังนี้

-สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เร่งรัดขับเคลื่อนโครงการสำคัญ เช่น โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง และโครงการบำบัดน้ำเสียตลอดแนวคลองแสนแสบและคลองสาขา

-กรมชลประทานและกรุงเทพมหานคร เตรียมความพร้อมการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 64 รับมือน้ำหลากในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

-กรุงเทพมหานคร จัดทำแผนประชาสัมพันธ์คลองแสนแสบ

ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชน

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co