สถานการณ์น้ำ ภาพรวมของประเทศ วันที่ 15 มิถุนายน 2564

ศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติ สรุป สถานการณ์น้ำ ภาพรวมของประเทศ วันที่ 15 มิถุนายน 2564
สถานการณ์น้ำ ภาพรวมของประเทศ วันที่ 15 มิถุนายน 2564
สถานการณ์น้ำ 15 มิถุนายน 2564ภาพ อีจัน

ศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติ สรุปสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ วันที่ 15 มิถุนายน 2564 โดยภาคเหนือมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง บริเวณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย และจังหวัดตาก

-แม่น้ำสายหลัก ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีน้ำน้อยถึงปกติ แนวโน้มเพิ่มขึ้น ภาคตะวันออก ภาคใต้ มีน้ำน้อยถึงปกติ แนวโน้มทรงตัว และภาคกลาง มีน้ำน้อยถึงปกติ แนวโน้มลดลง สำหรับแม่น้ำโขง น้ำน้อยถึงปกติ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

-ปริมาณน้ำใช้การ แหล่งน้ำทุกขนาด 37,020 ล้าน ลบ.ม. (45%) แหล่งน้ำขนาดใหญ่ 32,394 ล้าน ลบ.ม. (45%) ปริมาณน้ำไหลเข้าแหล่งน้ำ 102.94 ล้าน ลบ.ม.น้ำระบาย 102.09 ล้าน ลบ.ม. เฝ้าระวังน้ำน้อย จำนวน 8 แห่ง เฝ้าระวังน้ำมาก จำนวน 1 แห่ง (อ่างฯหนองปลาไหล)

-สถานการณ์น้ำหลาก ดินถล่มบริเวณ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน อ.เชียงแสน อ.เวียงแก่น อ.เทิง จ.เชียงราย และสถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง แม่น้ำน่าน บริเวณ อ.ท่าวังผา และอ.เวียงสา จ.น่าน

สถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ
สถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศภาพ : กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ

ทั้งนี้พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าแผนการพัฒนาแหล่งน้ำ และความพร้อมรับมือฤดูฝน 2564 ในพื้นที่ภาคตะวันออก ณ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง โดยมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการใน 3 ประเด็นหลัก ประกอบด้วย

-กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หารือและกำหนดแนวทางร่วมกันถึงความเป็นไปได้ในการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ในพื้นที่ รวมถึงเร่งดำเนินการเพิ่มน้ำต้นทุนโดยการพัฒนาระบบโครงข่ายน้ำต่างๆ ให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว

-การนิคมอุตสาหกรรมต้องจัดหาแหล่งน้ำสำรองของตนเอง พร้อมทั้งสนับสนุนให้ภาคเอกชนใช้น้ำแบบ 3R รวมถึงเร่งดำเนินการเพิ่มน้ำต้นทุนโดยจัดทำระบบเปลี่ยนน้ำทะเลเป็นน้ำจืด ซึ่งต้องดำเนินการอย่างประหยัด และคุ้มค่ามากที่สุด

-ให้ทุกหน่วยปฏิบัติตาม 10 มาตรการ รับมือฝนปี’64 เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลาก รวมถึงวางแผนเก็บน้ำสำรองทุกแหล่งทั้งผิวดินและใต้ดินไว้รองรับในช่วงฤดูแล้งหน้า

นอกจากนี้ รองนายกรัฐมนตรี ยังได้เน้นย้ำทุกหน่วยงานบริหารจัดการน้ำให้เป็นไปตามแผน พร้อมสร้างการรับรู้ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง เพื่อเตรียมการรับมือและให้การสนับสนุนร่วมไปกับภาครัฐ

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co