สถานการณ์น้ำ ภาพรวมของประเทศ วันที่ 21 มิถุนายน 2564

ศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติ สรุป สถานการณ์น้ำ ภาพรวมของประเทศ วันที่ 21 มิถุนายน 2564
สถานการณ์น้ำ ภาพรวมของประเทศ วันที่ 21 มิถุนายน 2564
สถานการณ์น้ำ 21 มิถุนายน 2564ภาพ อีจัน

ศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติ สรุปสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ วันที่ 21 มิถุนายน 2564 ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้น กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออก และภาคใต้

-แม่น้ำสายหลัก ภาคตะวันออก มีน้ำน้อยถึงปกติ แนวโน้มเพิ่มขึ้น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง มีน้ำน้อยถึงปกติ แนวโน้มทรงตัว ภาคใต้ ภาคเหนือ มีน้ำน้อยถึงปกติ แนวโน้มลดลง สำหรับแม่น้ำโขง น้ำน้อยถึงปกติ มีแนวโน้มลดลง

-ปริมาณน้ำใช้การ แหล่งน้ำทุกขนาด 37,055 ล้าน ลบ.ม. (45%) แหล่งน้ำขนาดใหญ่ 32,435 ล้าน ลบ.ม. (45%) ปริมาณน้ำไหลเข้าแหล่งน้ำ 88.56 ล้าน ลบ.ม.น้ำระบาย 108.18 ล้าน ลบ.ม. เฝ้าระวังน้ำน้อย จำนวน 8 แห่ง เฝ้าระวังน้ำมาก จำนวน 1 แห่ง (อ่างฯหนองปลาไหล)

สถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ
สถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศภาพ : กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ

ทั้งนี้ กอนช. ติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำ พบว่าในช่วงนี้ มีปริมาณฝนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยถึงปานกลางและจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก

ส่วนสถานการณ์น้ำในแม่น้ำบางพื้นที่ยังคงมีปริมาณน้ำน้อยกว่าเกณฑ์ เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำสอดคล้องกับสถานการณ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการปรับแผนการระบายน้ำ ดังนี้

-เขื่อนท่าทุ่งนาเเละเขื่อนวชิราลงกรณ จ.กาญจนบุรี ในช่วงวันที่21 - 25 มิ.ย.64 ปรับเพิ่มการระบายน้ำจากอัตรารวมเฉลี่ยวันละ 18 ล้าน ลบ.ม.เป็นอัตรารวมเฉลี่ยวันละ 24 ล้าน ลบ.ม.

-เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ ปรับเพิ่มแผนการระบายน้ำในช่วงวันที่ 21 - 27 มิ.ย.64 จากอัตราวันละ 14 ล้าน ลบ.ม.เป็นอัตราวันละ 16 ล้าน ลบ.ม.

ทั้งนี้ กอนช. เน้นย้ำให้หน่วยงานบริหารจัดการณ์น้ำให้เหมาะสมกับสถานณ์ โดยปรับเพิ่มการระบายน้ำไม่เกินร้อยละ 10 ของแผน เพื่อควบคุมไม่ให้มีการจัดสรรน้ำเกินแผนเมื่อสิ้นสุดฤดูส่งน้ำ และขอความร่วมมือผู้ใช้น้ำทุกกิจกรรมบริเวณต้นน้ำ - กลางน้ำ อย่าดักเก็บกักน้ำเกินความต้องการใช้น้ำ อันจะส่งผลกระทบให้ผู้ใช้น้ำบริเวณปลายน้ำเกิดภาวะขาดแคลนน้ำ

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co