สถานการณ์น้ำ ภาพรวมของประเทศ วันที่ 22 มิถุนายน 2564

ศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติ สรุป สถานการณ์น้ำ ภาพรวมของประเทศ วันที่ 22 มิถุนายน 2564
สถานการณ์น้ำ ภาพรวมของประเทศ วันที่ 22 มิถุนายน 2564
สถานการณ์น้ำ 22 มิถุนายน 2564ภาพ อีจัน

ศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติ สรุป สถานการณ์น้ำ ภาพรวมของประเทศ วันที่ 22 มิถุนายน 2564 โดยพื้นที่ภาคกลาง มีฝนฟ้าคะนอง ส่วนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่ง

-แม่น้ำสายหลัก ภาคตะวันออก มีน้ำน้อยถึงปกติ แนวโน้มเพิ่มขึ้น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีน้ำน้อยถึงปกติ แนวโน้มทรงตัว ภาคใต้ ภาคเหนือ ภาคกลาง มีน้ำน้อยถึงปกติ แนวโน้มลดลง สำหรับแม่น้ำโขง น้ำน้อยถึงปกติ มีแนวโน้มลดลง

-ปริมาณน้ำใช้การ แหล่งน้ำทุกขนาด 37,006 ล้าน ลบ.ม. (45%) แหล่งน้ำขนาดใหญ่ 32,397 ล้าน ลบ.ม. (45%) ปริมาณน้ำไหลเข้าแหล่งน้ำ 74.83 ล้าน ลบ.ม.น้ำระบาย 100.93 ล้าน ลบ.ม. เฝ้าระวังน้ำน้อย จำนวน 8 แห่ง เฝ้าระวังน้ำมาก จำนวน 1 แห่ง (อ่างฯหนองปลาไหล)

-จากอิทธิพลของพายุ “โคะงุมะ” ตั้งแต่วันที่ 9-20 มิ.ย. 64 ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำสายหลักและในแหล่งน้ำต่างๆ เพิ่มขึ้นในบางพื้นที่ โดยเฉพาะเขื่อนขนาดใหญ่ ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นรวม 1,393 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งสูงสุดที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 567 ล้าน ลบ.ม. ภาคเหนือ 355 ล้าน ลบ.ม. และภาคตะวันตก 269 ล้าน ลบ.ม.

แต่ในภาพรวมสถานการณ์น้ำทั้งประเทศยังคงมีปริมาณน้ำน้อย โดยเฉพาะแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่มีปริมาณน้ำน้อยกว่า 30% ของความจุ จำนวน 8 แห่ง อาทิ เขื่อนแม่กวงอุดมธารา เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เป็นต้น

สถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ
สถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศภาพ : กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ

ทั้งนี้ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ได้มีข้อสั่งการให้เร่งเก็บกักน้ำในทุกรูปแบบให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และช่วยกันวางแผนจัดสรรน้ำฤดูฝนนี้อย่างเคร่งครัดไม่ให้ผลผลิตของเกษตรกรได้รับผลกระทบ รวมถึงกิจกรรมการใช้น้ำส่วนอื่นๆ และสำรองน้ำไว้ในฤดูแล้งหน้าด้วย ซึ่งต้องทำความเข้าใจกับทุกภาคส่วนในการจัดรอบเวร การประหยัดน้ำ รวมถึงมาตรการอื่นๆ ที่ต้องบูรณาการร่วมกันไม่เพียงแต่การจัดการน้ำเพียงอย่างเดียว

ทั้งนี้ กอนช.จะติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์และบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co