สถานการณ์น้ำ ภาพรวมของประเทศ วันที่ 29 มิถุนายน 2564

ศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติ สรุป สถานการณ์น้ำ ภาพรวมของประเทศ วันที่ 29 มิถุนายน 2564
สถานการณ์น้ำ ภาพรวมของประเทศ วันที่ 29 มิถุนายน 2564
สถานการณ์น้ำ 29 มิถุนายน 2564ภาพ อีจัน

ศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติ สรุป สถานการณ์น้ำ ภาพรวมของประเทศ วันที่ 29 มิถุนายน 2564 โดยพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะนี้ ส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่ง

-แม่น้ำสายหลัก ภาคเหนือ ภาคกลาง มีน้ำน้อยถึงปกติ แนวโน้มลดลง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคใต้ มีน้ำน้อยถึงปกติ แนวโน้มทรงตัว สำหรับแม่น้ำโขง น้ำน้อยถึงปกติ มีแนวโน้มลดลง

-ปริมาณน้ำใช้การ ทั้งประเทศ 36,511 ล้าน ลบ.ม. (44%) แหล่งน้ำขนาดใหญ่ 31.999 ล้าน ลบ.ม. (45%) เฝ้าระวังน้ำน้อยในแหล่งน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 8 แห่ง เฝ้าระวังน้ำมาก จำนวน 1 แห่ง (อ่างฯน้ำพุง)

สถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ
สถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศภาพ : กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ

สถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศภาพ : กองอำนวยการน้ำแห่งชาติโดยวานนี้ (28 มิ.ย. 2564) พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ครั้งที่ 2/2564 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการตาม 10 มาตรการรับมือฝนปี 2564 โดยที่ประชุมมอบหมายให้หน่วยงานเร่งจัดหาแหล่งน้ำสำรองและเก็บกักน้ำไว้ให้มากที่สุด รวมทั้งเร่งเตรียมความพร้อมแผนงาน หรือโครงการแก้ไขปัญหา และแผนป้องกันภาวะฝนทิ้งช่วงในเดือน ก.ค. ดังนี้

-ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมในการป้องกันปัญหาในช่วงที่ฝนตกน้อยกว่าค่าเฉลี่ย ที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือน ก.ค. และเดือน ส.ค.

-ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัยและน้ำหลากในช่วงเดือน ก.ย. และเดือน พ.ย. พร้อมทั้งเตรียมแผนงานสำหรับการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อให้สามารถรับมือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันเวลา

-กรมชลประทานวางแผนการจัดสรรน้ำตั้งแต่ภาคเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งน้ำเพื่อผลักดันน้ำเค็ม ตลอดช่วงฝนทิ้งช่วงในเดือน มิ.ย. -ก.ค.นี้

-กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวางแผนการเก็บกักน้ำใต้ดินตลอดฤดูฝนนี้ให้มากที่สุด เพื่อเป็นน้ำต้นทุนในฤดูแล้งหน้า

-กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร บินปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อเพิ่มน้ำต้นทุนให้อ่างเก็บน้ำในช่วงฤดูฝนนี้

Related Stories

No stories found.