สถานการณ์น้ำ ภาพรวมของประเทศ วันที่ 7 มิถุนายน 2564

ศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติ สรุป สถานการณ์น้ำ ภาพรวมของประเทศ วันที่ 7 มิถุนายน 2564
สถานการณ์น้ำ ภาพรวมของประเทศ วันที่ 7 มิถุนายน 2564
ภาพ อีจัน

ศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติ สรุปสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ วันที่ 7 มิถุนายน 2564

-มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย มีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก

-แม่น้ำสายหลัก น้ำน้อยถึงปกติ มีแนวโน้มลดลง

-ปริมาณน้ำใช้การ ทั้งประเทศ 37,113 ล้าน ลบ.ม. (45%) แหล่งน้ำขนาดใหญ่ 32,563 ล้าน ลบ.ม. (46%) เฝ้าระวังน้ำน้อยในแหล่งน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 6 แห่ง

สถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ 7 มิถุนายน 2564
สถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ 7 มิถุนายน 2564ภาพ ศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติ

ทัั้งนี้ กอนช. ติดตามการคาดการณ์สภาพอากาศ พบว่า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย มีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน

ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมาก รวมทั้งจากการประเมินฝนคาดการณ์ จากกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) คาดว่าในช่วงวันที่ 8-9 มิถุนายน 2564 จะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก บริเวณภาคเหนือตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และด้านตะวันตกของประเทศ ซึ่งเมื่อนำมาวิเคราะห์ร่วมกับความชื้นในดิน พบว่ามีพื้นที่เสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลาก บริเวณ จ.แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน บึงกาฬ อุดรธานี และสกลนคร

โดย กอนช. ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศ จากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด เตรียมเครื่องจักรเครื่องมือในพื้นที่จุดเสี่ยงเพื่อพร้อมให้ความช่วยเหลือตลอดเวลา และแจ้งเตือนแก่ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ลาดเชิงเขา และลุ่มต่ำริมลำน้ำ ที่มีปริมาณฝนตกสะสม 24 ชั่วโมง มากกว่า 100 มม. เพื่อความเตรียมพร้อมต่อไป

อีจัน
www.ejan.co