สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย จัดอบรม เปลี่ยนขยะเป็นเงิน สร้างรายได้สู่ชุมชน
ภาพ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย จัดอบรม เปลี่ยนขยะเป็นเงิน สร้างรายได้สู่ชุมชน

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ และเวิร์คช็อปการแปรรูปขยะพลาสติก "เปลี่ยนขยะเป็นเงิน สร้างรายได้สู่ชุมชน" เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้าน Upcycle

ภาควิชาการจัดการขยะพลาสติกทางทะเล (Marine Plastics Abatement: MPA) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ และเวิร์คช็อปการแปรรูปขยะพลาสติก ในหัวข้อ “Turning Trash Into Cash – A community based approach” เปลี่ยนขยะให้เป็นเงิน สร้างรายได้สู่ชุมชน โดย นายดอมินิก ภูวสวัสดิ์ จักรพงษ์ ผู้อำนวยการ Precious Plastic Bangkok และนักขับเคลื่อนด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้าน Upcycle ด้วยการนำเทคโนโลยีมาแปรรูปขยะพลาสติกให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ลดปริมาณ แต่เพิ่มมูลค่าให้ขยะพลาสติก ขณะเดียวกันก็เป็นการจุดประกายให้ผู้สนใจด้านสิ่งแวดล้อม พัฒนาไอเดียใหม่ๆ ในการแปรรูปขยะพลาสติกในอนาคต

ภาพ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

โดย ศ.ดร.ธรรมรัตน์ คุตตะเทพ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการขยะพลาสติกทางทะเล (MPA) กล่าวว่า การฝึกปฏิบัติการ Upcycle ในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งในรายวิชา Plastic to Material Technology ซึ่งเป็นวิชาที่เน้นการแปรรูปขยะพลาสติก ที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้โดยตรง ให้กลายเป็นวัสดุใหม่ที่มีมูลค่าสูงขึ้น โดยการให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ และทำงานด้านการแปรรูปขยะพลาสติกมานาน พร้อมทั้งเป็นต้นแบบให้คนรุ่นใหม่

ด้านนายดอมินิก ภูวสวัสดิ์ จักรพงษ์ ผู้อำนวยการ Precious Plastic Bangkok กล่าวว่า เป็นโชคร้ายเมื่อปีที่แล้ว สถานการณ์โควิด-19 ทำให้ปริมาณการใช้พลาสติก และการผลิตพลาสติกเพิ่มมากขึ้นมหาศาล เช่น ขยะทางการแพทย์ เพิ่มขึ้นถึง 500%

ภาพ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

นอกจากนี้กรุงเทพฯ มีการสร้างขยะพลาสติกเพิ่มขึ้นถึงเกือบ 60% อย่างไรก็ตามประเทศไทยเริ่มตื่นตัวกับปัญหาขยะพลาสติก มีมาตรการลดการใช้พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง โดยจ่ายเงินเพิ่มขึ้นเพื่อซื้อถุงพลาสติก หรือ ห้ามให้ถุงพลาสติกในร้านสะดวกซื้อ นับเป็นแนวทางที่ดี แต่อย่างไรก็ตาม โควิด-19 ทำให้ขยะพลาสติกยังคงถูกใช้จำนวนมาก

ภาพ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

ทั้งนี้ ภาควิชาการจัดการขยะพลาสติกทางทะเล หรือ MPA สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียเปิดหลักสูตรครั้งแรกเมื่อปี 2020 โดยได้รับทุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น ร่วม 100 ล้านบาท เพื่อสร้างหลักสูตร MPA เป็นแห่งแรกของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก โดยมอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาจากประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลก เช่น ไทย เมียนมา อินโดนีเซีย เวียดนาม และแอฟริกา เพื่อเรียนรู้ บูรณาการแก้ปัญหาขยะพลาสติกแบบครบวงจร ให้สามารถนำกลับไปแก้ปัญหาขยะพลาสติกภายในประเทศของตนเองได้ รวมถึงสร้างห้องปฏิบัติการตรวจสอบพลาสติกแบบครบวงจร และพัฒนาเครือข่ายโดยกลุ่มนักศึกษาเป็นกำลังสำคัญในการแก้ปัญหาขยะพลาสติกให้สำเร็จในอนาคต

ภาพ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
No stories found.
!<-- Anymind Script -->
อีจัน
www.ejan.co