สัตว์ป่าต้องอยู่ในป่า! เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน เปิดโครงการ “ส่งสัตว์คืนวนา เพื่อป่าสมบูรณ์”

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน เปิดโครงการ “ส่งสัตว์คืนวนา เพื่อป่าสมบูรณ์” ปล่อยสัตว์ป่า 9 ชนิด 351 ตัว
สัตว์ป่าต้องอยู่ในป่า! เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน เปิดโครงการ “ส่งสัตว์คืนวนา เพื่อป่าสมบูรณ์”

ปล่อยสัตว์ป่า 6 ชนิด 351 ตัว คืนสู่พื้นที่ป่า

เมื่อวานนี้(31 มี.ค. 64) ที่ทุ่งโนนป่าก่อ หน่วยพิทักษ์ป่าแก้งนาง ในพื้นที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน โดย นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผอ.สบอ.9 (อุบลราชธานี) เป็นผู้กล่าวเปิดโครงการ “ส่งสัตว์คืนวนา เพื่อป่าสมบูรณ์” มี นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม รอง ผวจ.มุกดาหาร เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมเจ้าหน้าหน่วยงานฝ่ายปกครอง สถานีตำรวจภูธร โรงเรียน และประชาชน เข้าร่วมงานกว่า 300 คน

โครงการ “ส่งสัตว์คืนวนา เพื่อป่าสมบูรณ์” จัดขึ้นเพื่อเป็นการ เพิ่มจำนวนสัตว์ป่า ในพื้นที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน ฟื้นฟูระบบนิเวศสัตว์ป่าตามธรรมชาติ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า และสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ แก่เยาวชนและประชาชนผู้เข้าร่วม ซึ่งมีกิจกรรมปล่อยสัตว์ป่า จำนวน 6 ชนิด รวม 351 ตัว ได้แก่ กวางป่า 15 ตัว , เนื้อทราย 10 ตัว , แมวดาว 6 ตัว , ไก่ฟ้าพญาลอ 10 ตัว , นกยูงไทย 10 ตัว , ไก่ป่าตุ้มหูขาว 300 ตัว กิจกรรมปลูกต้นไม้ กินกรรมทำโป่งเทียม และกิจกรรมเติมน้ำสำหรับสัตว์ป่า

ซึ่งบริเวณทุ่งโนนป่าก่อ เป็นพื้นที่ใจกลางของ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน ในอดีตมีชุมชนอาศัยอยู่ประมาณ 70 ครัวเรือน และเมื่อปี 2540-2554 ทางราชการได้ขอความร่วมมือประชาชนให้อพยพลงมาอาศัยในพื้นที่ที่จัดสรรให้ 2 หมู่บ้าน บ้านฟ้าประทาน และบ้านใต้ร่มพระบารมี ซึ่งประชาชนให้ความร่วมมือ อพยพลงมา และบริเวณพื้นที่ทุ่งโนนป่าก่อ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน ได้ฟื้นฟูเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าจนถึงปัจจุบัน

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co