อุทยานฯ แก่งกระจาน สำรวจพื้นที่วางท่อส่งน้ำเพิ่มเติมให้ชาวบ้าน โป่งลึก บางกลอย

อุทยานแห่งชาติ แก่งกระจาน - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินหน้าสำรวจพื้นที่เพื่อวางท่อส่งน้ำเพิ่มเติมให้เพียงพอกับชาวบ้าน โป่งลึก บางกลอย
อุทยานฯ แก่งกระจาน สำรวจพื้นที่วางท่อส่งน้ำเพิ่มเติมให้ชาวบ้าน โป่งลึก บางกลอย

จากกรณีที่หน่วยงานภาครัฐฯ เข้าเจรจาพูดคุยกับชาวบ้าน บางกลอย ที่เข้าไปปักหลักทำเพิงพักในเขต บางกลอยบน ซึ่งเป็นเขตป่าอุทยานแห่งชาติ แก่งกระจาน ให้เดินทางกลับลงมาอาศัยอยู่ที่ บ้านโป่งลึก บางกลอย ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ภาครัฐจัดให้เป็นที่อยู่อาศัยของกลุ่มชาติพันธุ์ หลังจากที่ก่อนหน้านี้ รัฐฯ ได้ประกาศเขตอุทยานแห่งชาติ แก่งกระจาน และให้ชาวบ้านที่อาศัยในป่า ย้ายลงมายัง บ้านโป่งลึก บางกลอย แต่ชาวบ้านหลายคนเมื่อลงมาแล้วไม่มีที่ดินทำกิน ตลอดจนปัญหาเรื่องของน้ำ ที่ใช้หล่อเลี้ยงในเรื่องของการเกษตร ปลูกพืชหมุนเวียน จึงทำให้ย้ายกลับขึ้นไปใหม่

ขอบคุณภาพจาก:กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ความคืบหน้าล่าสุด (1 มีนาคม 2564) นายกษิดิศ จั่นประดับ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เปิดเผยว่า เมื่อวานนี้ (28 กุมภาพันธ์ 2564) เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ แก่งกระจาน พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 7 และมูลนิธิปิดทองหลังพระ ได้ร่วมกันลงพื้นที่เพื่อสำรวจแหล่งต้นน้ำในการวางท่อส่งน้ำในเเม่น้ำเพชรบุรี บริเวณแก่งงาช้าง ห้วยบางยายโป่ง และในห้วยโป่งลึก

รวมถึงวางแผนเพื่อการสำรวจแปลงที่ดินที่ขาดแคลนน้ำ จากระบบท่อส่งน้ำที่มีอยู่ในปัจจุบัน พร้อมเก็บข้อมูลการสำรวจแปลงที่ดิน เพื่อความถูกต้องของข้อมูลบ้านบางกลอย

นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันตรวจสอบข้อมูลภูมิประเทศ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการวางระบบประปาภูเขา ในหมู่บ้านบางกลอย

ด้าน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 ราชบุรี ก็ลงพื้นที่สำรวจและประชาสัมพันธ์การจัดหาน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในพื้นที่ ซึ่งในเบื้องต้นได้ประสานทางผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 บางกลอย และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 โป่งลึก เพื่อขอข้อมูลการทำโครงการ และร่วมเดินสำรวจพื้นที่ในการเจาะบ่อบาดาลและประชาสัมพันธ์ให้คนในหมู่บ้านมีส่วนร่วมในการสร้างระบบน้ำดื่มอีกด้วย เพื่อที่พี่น้องชาวโป่งลึก บางกลอย จะสามารถเข้าถึงระบบน้ำอุปโภคและบริโภค ทั้งระบบผิวดินและใต้ดิน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึง

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co