อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เปิดลงทะเบียนแก้ปัญหา ที่ดินทำกิน ชาวบางกลอย

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ตั้งโต๊ะรับลงทะเบียนแก้ปัญหา ที่ดินทำกิน ชาวบางกลอย เชื่อสามารถกลับมาทำประโยชน์ในพื้นที่ได้
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เปิดลงทะเบียนแก้ปัญหา ที่ดินทำกิน ชาวบางกลอย

3 มีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำ มูลนิธิปิดทองหลังพระ ได้เปิดรับลงทะเบียน ชาวบ้านบางกลอย เพื่อเร่งแก้ไขปัญหา ที่ดินทำกิน ที่ ศาลาพอละจี หมู่ที่ 1 บ้านบางกลอยล่าง จ.เพชรบุรี

ภาพจาก PR กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สำหรับการรับลงทะเบียนเป็นวันนี้ เป็นวันที่ 3 แล้ว โดยได้ดำเนินการควบคู่ไปกับการลงพื้นที่สำรวจแปลงที่ดินทำกิน สำรวจพื้นที่ทำแหล่งน้ำ โดยจะนำข้อมูลที่ได้ไปแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องชาวบางกลอย

ภาพจาก PR กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

จากการสำรวจพบว่ามีพื้นที่ที่สามารถปลูกพืชผลทางการเกษตรได้ มีแหล่งน้ำเข้าถึง ดินมีสภาพที่เหมาะสม ปัจจุบันเป็นแปลงปลูกพืชผลทางการเกษตรอยู่ เช่น กล้วย ทุเรียน มังคุด มะนาว ขนุน เป็นต้น พื้นที่อีกส่วนหนึ่งยังไม่มีแหล่งน้ำ และอีกส่วนหนึ่งพบว่ามีแหล่งน้ำแต่ดินไม่เหมาะกับการปลูกพืช ซึ่งในส่วนนี้จะมีเจ้าหน้าที่มาดำเนินการให้คำแนะนำในการปลูกพืชที่เหมาะสม รวมถึงการเลี้ยงสัตว์เพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน

ภาพจาก PR กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ทั้งนี้คาดว่าเมื่อการสำรวจเสร็จเรียบร้อยแล้ว ชาวบ้านที่ประสบปัญหาจะสามารถกลับมาทำประโยชน์ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพจาก PR กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co