โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หนองฝ้าย เลาขวัญ บรรเทา วิกฤติภัยแล้ง

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ติดตาม โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หนองฝ้าย เลาขวัญ กาญจนบุรี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนจาก วิกฤติภัยแล้ง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หนองฝ้าย เลาขวัญ บรรเทา วิกฤติภัยแล้ง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หนองฝ้าย เลาขวัญ กาญจนบุรีภาพ อีจัน

อีกหนึ่งปัญหาของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่างจังหวัด ซึ่งมักเกิดขึ้นต่อเนื่องในทุก ๆ ปี โดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกร นั้นคือปัญหาภัยแล้ง ที่ส่งผลต่อภาคการเกษตรเป็นอย่างมาก ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้ลงพื้นที่ติดตาม โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หนองฝ้าย เลาขวัญ กาญจนบุรี เพื่อตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการ ที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนจาก วิกฤติภัยแล้ง

ภาพ : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โดยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ตำบลหนองฝ้าย อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ตามโครงการสำรวจศึกษาและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลระดับลึกในสภาพพื้นที่หินแปร

ซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน แก่ราษฎรจากภาวะวิกฤติภัยแล้ง โดยมีนายศักดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมด้วยนายกุศล โชติรัตน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 สุพรรณบุรี ร่วมให้การต้อนรับ

ภาพ : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้ร่วมพูดคุยกับผู้นำชุมชนและชาวบ้านถึงการประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการดังกล่าว พร้อมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่

ปัจจุบันโครงการดังกล่าวมีปริมาณน้ำบาดาลบ่อผลิต จำนวน 8 บ่อ ที่ความลึกเฉลี่ย 200 เมตร ให้ปริมาณน้ำเฉลี่ยรวม 1.7 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี คุณภาพน้ำได้มาตรฐานน้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้ มีประชากรที่ได้รับประโยชน์ จำนวน 9 หมู่บ้าน รวม 5,786 คน หรือ 1,856 ครัวเรือน และพื้นที่เกษตรกรรมได้รับประโยชน์ 3,000 ไร่

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co