ไทยเตรียมบันทึกสถิติโลก ไม้กลายเป็นหินยาวที่สุดในโลก

ปลัด ทส. เผย ไทยเตรียมบันทึกสถิติโลก Guinness World Record “ ไม้กลายเป็นหินยาวที่สุดในโลก ” ในอุทยานแห่งชาติดอยสอยมาลัย จ.ตาก

เตรียมขอบันทึกสถิติโลก ไม้กลายเป็นหินยาวที่สุดในโลก!!!

วันนี้ (27 ก.ค. 64) นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) เผยว่า ขณะนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) อยู่ระหว่างเตรียมการขอบันทึกสถิติโลก ไม้กลายเป็นหินยาวที่สุดในโลก ใน Guinness World Record หลังจากที่ได้มอบหมายให้กรมทรัพยากรธรณี ร่วมกับ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตรวจสอบไม้กลายเป็นหินที่พบในบริเวณ อุทยานแห่งชาติดอยสอยมาลัย จ.ตาก แล้วว่ามีความยาวมากกว่าที่มีการบันทึกอยู่ในปัจจุบัน

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ กล่าวว่า จากการที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ที่อุทยานแห่งชาติดอยสอยมาลัย จังหวัดตาก เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา ทำให้ได้รับทราบข้อมูลว่า ณ ที่แห่งนี้ ได้มีการค้นพบไม้กลายเป็นหินหลายต้น โดยต้นที่ 1 ที่ถูกค้นพบเมื่อปี พ.ศ. 2546 หรือเมื่อ 18 ปีที่แล้ว มีความยาวมากที่สุด คือ ยาว 72.22 เมตร หรือเทียบเท่ากับความสูงของตึก 20 ชั้น มีอายุไม่ต่ำกว่า 120,000 ปี และจากการตรวจสอบพบว่าเป็น ต้นทองบึ้ง ซึ่งไม่มีถิ่นกำเนิดในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยในปัจจุบัน แต่จะพบมากในพื้นที่ป่าดิบชื้นทางภาคใต้ของประเทศไทย และบริเวณคาบสมุทรมลายู

จากการค้นพบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยเป็นแหล่งธรณีวิทยาที่สำคัญ มีซากดึกดำบรรพ์ที่สามารถเป็นแหล่งศึกษาวิวัฒนาการของโลก และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในช่วงกว่า 120,000 ปีที่ผ่านมาได้ ทั้งยังแสดงให้เห็นว่าในอดีตพื้นที่จังหวัดตากแห่งนี้ ได้เคยมีสภาพเป็นป่าดึกดำบรรพ์มาก่อน จากการเล็งเห็นคุณค่าความสำคัญของซากดึกดำบรรพ์ดังกล่าว นายวราวุธ ศิลปะอาชา รมว.ทส. จึงได้มอบหมายให้กรมทรัพยากรธรณี และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกันตรวจสอบสถิติข้อมูลไม้กลายเป็นหินที่มีการถูกบันทึกไว้ โดยพบว่าไม้กลายเป็นหินที่มีความยาวที่สุดในโลก ที่มีการบันทึกสถิติอยู่ในปัจจุบัน เป็น ไม้กลายเป็นหินที่พบที่เมือง Qitai มณฑลซินเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน มีความยาวเพียง 38 เมตร กรมทรัพยากรธรณี จึงได้ประสานงานกับสำนักงานของ Guinness World Record ยื่นเอกสารขอบันทึกสถิติโลกใหม่ เพื่อบันทึกสถิติโลก ไม้กลายเป็นหินที่ยาวที่สุดในโลก ให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการยื่นข้อเสนอรับรองสถิติโลกอย่างเป็นทางการต่อไป

หูยยยย ความยาวเทียบเท่าตึก 20 ชั้น! ไว้โควิดซา จันจะพาลูกเพจไปเที่ยวตากแน่ๆค่ะ