ปลูกพืชผักน้ำน้อย สู้ภัยแล้ง

ชาว อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ปลูกพืชผักใช้น้ำน้อย หารายได้เสริมสู้ภัยแล้ง
ปลูกพืชผักน้ำน้อย สู้ภัยแล้ง

วันนี้ (4 ก.พ. 63) ชาวบ้านบ้านบุคราม ต.หนองโสน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ กว่า 50 ครัวเรือน ได้รวมกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษและใช้น้ำน้อยในที่สาธารณประโยชน์ เพื่อเก็บผลผลิตไปบริโภคในครัวเรือนและขายตามตลาด เป็นรายได้เสริมช่วงหน้าแล้ง โดยการหาบน้ำจากคลองช่องแมวที่ไหลผ่านหมู่บ้านมารดพืชผัก บางรายก็ลงทุนซื้อน้ำมันเติมเครื่องสูบน้ำ สูบขึ้นมาหล่อเลี้ยง โดยผักที่ปลูกก็จะมีทั้งพริก มะเขือ ต้นหอม ผักชี คะน้า ผักกาด และอีกหลายชนิด ส่วนใหญ่จะเน้นปลูกตามฤดูกาลหรือความต้องการของตลาด ปัจจุบันชาวบ้านแต่ละคนจึงมีรายได้จากการปลูกผักขายเฉลี่ยวันละ 200 – 300 บาท นอกจากนั้นยังมีเงินออมอีกปีละกว่า 5,000 บาท

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
กระทั่งต่อมาทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.นางรอง ได้สนับสนุนระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โดยการนำแผงโซล่าเซลล์มาติดตั้งภายในแปลงผัก ขณะที่ทาง อบต.ก็ได้สนับสนุนถังสำรองน้ำขนาด 1,000 ลิตร มาติดตั้งตามแปลงด้วย เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและลดต้นทุนในการปลูกผักให้กับชาวบ้านด้วย
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
นายเกรียงศักดิ์ แผ้วพลสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน บอกว่า เดิมพื้นที่บริเวณนี้เป็นที่สาธารณประโยชน์ที่รกร้างว่างเปล่า และในพื้นที่ก็มีแหล่งน้ำธรรมชาติคือ คลองช่องแมว ซึ่งมีน้ำไหลผ่านตลอดทั้งปีไม่เคยแห้ง ทาง อบต.จึงเกิดแนวคิดให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้เข้ามาทำประโยชน์โดยการปลูกพืชผักอายุสั้นช่วงว่างเว้นจากการทำนา โดยมีการแบ่งเป็นแปลงจำนวน 50 แปลง รวมเนื้อที่ทั้งหมด 5 ไร่

ซึ่งช่วงแรกชาวบ้านก็จะหาบน้ำมารดเองบ้าง ใช้เครื่องสูบน้ำมาบ้าง ต่อมาทางการไฟฟ้านางรองก็ได้เข้ามาสำรวจติดตั้งระบบโซล่าเซลล์หรือพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสูบน้ำจากคลองช่องแมวมาใช้ในการเพาะปลูกพืชผัก ก็ทำให้ชาวบ้านสะดวกในการดึงน้ำมาใช้ และยังช่วยลดต้นทุนด้วย ปัจจุบันชาวบ้านก็นำผักที่ปลูกไปบริโภคในครัวเรือนและขาย ทำให้มีคุณภาพชีวิตและรายได้เสริมเป็นอย่างดี

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co