4-6 ก.พ. นี้ กทม. สั่งหยุดกิจกรรมที่ทำให้เกิดฝุ่น

คณะผู้บริหารกทม. สั่งหยุดทำกิจกรรมที่ทำให้เกิดฝุ่น เพราะ 2-3 วันข้างหน้า ค่าฝุ่นจะเพิ่มสูงขึ้น
4-6 ก.พ. นี้ กทม. สั่งหยุดกิจกรรมที่ทำให้เกิดฝุ่น

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 คณะผู้บริหารกทม. มีมติให้หยุดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่น 4-6 กุมภาพันธ์ 2563 นี้ เพราะช่วงนี้ค่าฝุ่น PM 2.5 สูงเกินมาตรฐานในระดับสีส้มเกือบทุกพื้นที่ ซึ่งเป็นระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ และมีแนวโน้มว่าอีก 2-3 วันข้างหน้า ค่าฝุ่นจะเพิ่มสูงขึ้นจากสภาวะลมนิ่งและความกดอากาศสูงต่อเนื่อง

ภาพจากอีจัน
โดย กทม.ได้หารือถึงมาตรการป้องกันและแก้ไขเพื่อไม่ให้ค่าฝุ่นสูงจนถึงขั้นวิกฤต โดยประสานความร่วมมือหน่วยงานต่างๆ หยุดกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดฝุ่น PM 2.5 และ PM 10 ด้วย เพราะใน PM 10 อาจมีฝุ่น PM 2.5 ได้ถึง 60-70% โดยมีมาตรการดังต่อไปนี้
ภาพจากอีจัน
1. หยุดการก่อสร้างรถไฟฟ้าฯ ในพื้นที่กรุงเทพฯ การก่อสร้างอาคารสูงขนาดใหญ่ 96 แห่ง การก่อสร้างถนนหนทางต่างๆเป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2563 หากสภาพอากาศยังไม่ดีขึ้นก็จะให้หยุดดำเนินการต่อเนื่อง แต่หากสภาพอากาศดีขึ้นก็สามารถดำเนินโครงการได้ตามปกติ
2. ประสาน ขสมก.เพิ่มมาตรการล้างรถและท่อไอเสียประจำทางทุกคันก่อนนำรถออกจากอู่เพื่อบริการประชาชน ซึ่งได้ดำเนินการเต็มรูปแบบแล้วตั้งแต่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
3. ประสานกรมโรงงานเข้าตรวจสอบปล่องปล่อยควันของทุกโรงงาน หากพบค่าฝุ่นและมลพิษเกินมาตรฐาน จะแจ้งหยุดการผลิตและให้แก้ไขเร่งด่วน
ภาพจากอีจัน
ส่วนมาตรการอื่นๆ ที่ทำอยู่ปกติก็ยังคงเดินหน้าต่อ เช่น การตรวจจับรถควันดำซึ่งตั้งแต่ ตุลาคม 62 – มกราคม 63 จับกุมได้ 29,513 คัน การเข้มงวดการป้องกันการเผาในที่โล่ง โดยเฉพาะพื้นที่เกษตรกรรม รวมถึงการฉีดล้างใบไม้และทำความสะอาดถนนสายต่างๆ ในกรุงเทพฯ เพื่อลดฝุ่นก็ทำต่อไป
ขอให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัย ป้องกันฝุ่นและเชื้อไวรัสโคโรนา ดูแลสุขภาพ และล้างมือบ่อยๆด้วยนะ อีจันเป็นห่วง
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co