ชัยวัฒน์ ขุดหลักฐานปี 38 ชี้! เขตอุทยานฯ ชัดขนาดนี้ ส.ป.ก. ผุดมายังไง?

ผอ.ชัยวัฒน์ เปิดหลักฐานปี 38 “โครงการสร้างแนวเขตรอบอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่” โชว์แนวกันไฟรอบอุทยานเขาใหญ่ ชี้! เขตอุทยานฯชัดขนาดนี้ ส.ป.ก. ผุดมายังไง?

เปิดเอกสาร “โครงการสร้างแนวเขตรอบอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่”

วันนี้ (24 ก.พ. 67) นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผอ.สำนักอุทยานแห่งชาติ เผยว่า เอกสารโครงการนี้เริ่มมาจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ซึ่งมี นายประจวบ ไชยสานส์น เป็น รมว.เกษตรและสหกรณ์ (ในขณะนั้น) เห็นชอบและดำเนินการจัดทำ Action plan เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 2538 และมีหนังสือ กษ 1304/0391 ออกมาในวันนั้น

ด้วยหลักการและเหตุผลว่า อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มีพื้นที่ครอบคลุมถึง 4 จังหวัด คือ นครนายก ปราจีนบุรี นครราชสีมา และสระบุรี ซึ่งมีเนื้อที่ทั้งสิ้น 1,355,396 ไร่ สภาพทั่วไปถูกปกคลุมด้วยป่าไม้ผืนใหญ่ อีกทั้งมีความอุดมสมบูรณ์ทั้งพืชพรรณไม้และสัตว์ป่า ด้วยสภาพธรรมชาติที่สวยงาม และเป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและต่างประเทศ

จึงทำให้มีแนวคิดโครงการใหม่จากทิศทางการเกษตรและสหกรณ์ 6 โครงการ ซึ่งมีโครงการการสร้างแนวเขตรอบอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ รวมอยู่ด้วย กรมป่าไม้ โดยสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จึงจัดทำเป็นโครงการนำร่องชื่อ “โครงการจัดทำแนวเขตรอบอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่“ เพื่อที่จะเอาไปจัดทำในพื้นที่อนุรักษ์อื่น

โดยมีการกำหนดวัตถุประสงค์ไว้ 3 ข้อ ดังนี้

  1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทราบถึงแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ที่ชัดเจนและแน่นอน
  2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการบุกรุกอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ โดยให้ความสะดวกต่อการตรวจสอบและปฏิบัติหน้าที่ของรัฐ
  3. เพื่อเป็นการสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในรูปของการจัดการอุทยานแห่งชาติ

โดยมีกำหนดการสร้างถนนป่าไม้พร้อมฝังหลักเขตและติดป้ายแสดงแนวเขตอุทยานแห่งชาติระยะทางทั้งหมด 400 กิโลเมตร โดยได้รับงบประมาณจัดทำรวมทั้งสิ้น 348,639,550 บาท และมีกำหนดระยะเวลารวม 2 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 2539-2540 โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโครางการคือ สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กรมป่าไม้ กระทรวงเหษตรและสหกรณ์

แบบนี้ก็เท่ากับว่า แนวเขตนี้ก็คือเส้นแบ่งระหว่างเขตอุทยานกับเขตชุมชนชัดเจนตามวัตถุประสงค์ในการสร้าง แต่อย่างไรก็ตามเรายังคงต้องรอดูครับว่า กรมแผนที่ทหารที่กำลังดำเนินการหาความจริงอยู่ว่าเขตใครเป็นเขตใคร ซึ่งเรื่องนี้จะออกมาเป็นแบบไหน ต้องติดตามกันต่อ…อย่ากระพริบตา