ช่วยกันรักษา ช่วยกันป้องกัน ดอยหลวงเชียงดาวบ้านของสัตว์ป่า

หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยหลวงเชียงดาว โพสต์ SAVE ดอยหลวงเชียงดาว ช่วยป้องกันไฟป่าเพื่อการรักษาถิ่นที่อยู่อาศัยที่สำคัญให้สัตว์ป่า
ช่วยกันรักษา ช่วยกันป้องกัน ดอยหลวงเชียงดาวบ้านของสัตว์ป่า

นายประกาศิต ระวิวรรณ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยหลวงเชียงดาว เปิดเผยถึงเรื่องราวของดอยหลวงเชียงดาวแหล่งที่อยู่ของสัตว์ป่ามากมาย ที่บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่า เราต้องช่วยกันรักษาป่าเพื่อไม่ให้เกิดไฟป่า นอกจากจะรักษาป่าแล้วยังรักษาบ้านของสัตว์ป่าไว้ได้อีกด้วย

ภาพจากอีจัน
สำหรับดอยหลวงเชียงดาวเป็นภูเขาหินปูนที่สูงที่สุดของประเทศไทย นอกจากนี้ยังเป็นดอยหรือยอดเขาที่มีความสูงเป็นอันดับ 3 ของประเทศไทยอีกด้วย ที่พิเศษไปกว่านั้นก็คือ มีพรรณไม้แบบที่เรียกกว่า “กึ่งอัลไพน์” แห่งเดียวในไทย นั่นก็คือพวกพุ่มไม้เตี้ย ๆ และไม้ล้มลุกเนื่องจากหน้าดินมีน้อย ไม่มีน้ำ และอากาศเย็น เป็นพืชที่ขึ้นในแถบเทือกเขาหิมาลัย จึงเป็นพืชพรรณเฉพาะถิ่นพบเฉพาะดอยเชียงดาว จึงมีดอกไม้สวย ๆ มากมายที่เราพบได้เฉพาะที่นี่เท่านั้น และพรรณไม้บางสายพันธุ์มีที่ดอยหลวงเชียงดาวที่เดียวเท่านั้น

นอกจากนี้ดอยหลวงเชียงดาวยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าที่หายาก และใกล้สูญพันธุ์

หลังจากที่ได้ป้องกันไฟป่าไม่ให้ลุกลามขึ้นไปบนดอยหลวงเชียงดาวในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา จนได้มีการเปิดปฏิบัติการ "พิทักษ์ดอยหลวงเชียงดาว” ซึ่งเป็นการสนธิกำลังเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง ๆ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมถึงชาวบ้านที่อาศัยรอบดอยเชียงดาวเข้ามาช่วยดับไฟป่า และการลาดตระเวนในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว แม้ในระหว่างวันที่ 25-26 เม.ย.ที่ผ่านมา จะมีฝนตกลงมาในพื้นที่ ทำให้ขณะนี้ปัญหาไฟป่าที่เกิดขึ้นคลี่คลายไปบ้างแล้ว แต่เจ้าหน้าที่ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังพื้นที่กันอย่างต่อเนื่อง จนกว่าจะเข้าสู่ฤดูฝนที่แท้จริง

ที่ผ่านมาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว และสถานีวิจัยสัตว์ป่าดอยเชียงดาว ได้ทำการติดตั้งกล้องดักถ่ายภาพ (Camera trap) เพื่อศึกษาข้อมูลสัตว์ป่าในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว โดยเฉพาะดอยหลวงเชียงดาวแห่งนี้ ก็พบว่าในพื้นที่มีสัตว์ป่าหลายชนิด เช่น กวางผา เม่นใหญ่ เก้งไก่ฟ้าหางลายขวาง อีเห็นธรรมดา และสัตว์ผู้ล่าอย่าง เช่น เสือไฟ และแมวดาว ข้อมูลสัตว์ป่าเหล่านี้แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ และแสดงถึงความรู้สึกปลอดภัยของสัตว์ป่าเหล่านั้นที่อาศัยอยู่ในพื้นที่แห่งนี้

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว ได้มุ่งเน้นการลาดตระเวนเชิงคุณภาพอย่างเข้มข้นเพื่อรักษาพื้นที่อาศัยให้สัตว์ป่าและพืชพรรณไม้ที่หายาก รวมถึงการประชาสัมพันธ์สร้างความร่วมมือกับชุมชนในพื้นที่ และได้รับผลการตอบรับจากชุมชนเป็นอย่างดี ซึ่งจะเห็นได้จากการตื่นตัวของชุมชนในเรื่องการมีส่วนร่วมในการดูแลพื้นที่โดยแสดงออกมาในการเคลื่อนไหวที่แสดงถึงการดูแลรักษาพื้นที่ป่าที่ชัดเจนและแตกต่างจากปีที่ผ่านๆมาเป็นอย่างมาก

“อย่าให้บ้านของสัตว์ป่าถูกทำลาย ช่วยกันรักษา ช่วยกันป้องกันไฟป่าดอยหลวงเชียงดาว”

ด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้ เราคนไทยทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องที่อยู่รอบพื้นที่ดอยหลวงเชียงดาวต้องร่วมมือกันอย่าให้บ้านของสัตว์ป่าถูกทำลาย ช่วยกันรักษาช่วยกันป้องกันไฟป่าอย่าให้เข้ามาทำลายความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติในดอยหลวงเชียงดาวได้เด็ดขาด

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co