ก.คลัง ยัน! ระดับ หนี้สาธารณะ ไม่ทำให้ไทย เสี่ยง ล้มละลาย

กระทรวงการคลัง ยืนยัน ระดับ หนี้สาธารณะ ไม่ทำให้ประเทศ เสี่ยง ล้มละลาย รัฐบาล มีความสามารถในการ ชำระหนี้
ก.คลัง ยัน! ระดับ หนี้สาธารณะ ไม่ทำให้ไทย เสี่ยง ล้มละลาย

นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เผยว่า ตามที่ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลและความคิดเห็น เกี่ยวกับหนี้สาธารณะ ในประเด็นการกู้เงินของรัฐบาล จะเสี่ยงทำให้ประเทศล้มละลายนั้น ยืนยันว่า ระดับหนี้สาธารณะในปัจจุบันยังไม่ก่อให้เกิดปัญหาการคลังแต่อย่างใด เนื่องจากรัฐบาลยังคงมีความสามารถในการชำระหนี้ ขอให้มั่นใจว่า สบน.ได้ให้ความสำคัญสูงสุดกับการบริหารจัดการหนี้สาธารณะ เพื่อสนับสนุนการลงทุนและดำเนินมาตรการทางการคลังภายใต้ต้นทุนและความเสี่ยงที่เหมาะสม รวมทั้งชำระหนี้อย่างเคร่งครัด และครบถ้วนตามกรอบวินัยทางการคลัง ซึ่งส่งผลให้ระดับความน่าเชื่อถือของประเทศอยู่ในเกณฑ์ที่ดีและน่าลงทุน

ขอบคุณภาพจาก : FB สำนักงานบริหารหนี้

อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยจำเป็นต้องดำเนินนโยบายการคลังแบบขยายตัว เพื่อยกระดับการพัฒนาของประเทศ และคุณภาพชีวิตของประชาชน ผ่านการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณเป็นสำคัญ ที่ผ่านมา รัฐบาลมีโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานครอบคลุมทุกสาขา และมีแผนที่จะลงทุนอย่างต่อเนื่อง พร้อมจัดทำแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ระยะปานกลาง ในช่วง 5 ปี (ปี 2565 – 2569) เพื่อรองรับทิศทางการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในอนาคต วงเงินประมาณ 840,000 ล้านบาท อีกทั้งในแต่ละปี ยังได้จัดทำแผนการก่อหนี้ใหม่เพื่อการลงทุนและบริหารสภาพคล่อง การบริหารหนี้คงค้างเดิมเพื่อบริหารความเสี่ยง และการชำระหนี้จากงบประมาณและเงินแหล่งอื่น โดยพิจารณาความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน และการปรับโครงสร้างหนี้

ขอบคุณภาพจาก : FB สำนักงานบริหารหนี้
ขอบคุณภาพจาก : FB สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

ทั้งนี้ จัดทำภายใต้กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลัง และกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะอย่างเคร่งครัด ยังต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบาย และกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ ก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่ออนุมัติแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีต่อไป

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก : FB สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

คลิปอีจันแนะนำ
อีจันอยากเจอ ตอน...พลังเลขพลิกชะตา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.

วิดีโอฮอต

No stories found.