กทม.เห็นชอบ ผ่อนปรน เปิดสถานประกอบการ 5 ประเภท

กทม.เห็นชอบ ผ่อนปรน เปิดสถานประกอบการ 5 ประเภท เริ่ม 1 มิ.ย.นี้
กทม.เห็นชอบ ผ่อนปรน เปิดสถานประกอบการ 5 ประเภท
ภาพ อีจัน

กทม. ผ่อนปรน เปิดสถานประกอบการ 5 ประเภท!

วันนี้(31 พ.ค.64) คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ได้ร่วมกันประชุมเพื่อพิจารณา ผ่อนปรนมาตรการ สำหรับสถานประกอบการ เนื่องจากในขณะนี้พบว่าคลัสเตอร์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่พบในชุมชน ตลาด แคมป์คนงาน ซึ่งอยู่ระหว่างการเข้าควบคุมโรค และสถานการณ์การระบาดยังคงทรงตัวอยู่ในคลัสเตอร์เฉพาะกลุ่มดังกล่าว

คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร
คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครขอบคุณภาพ : กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร
คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครขอบคุณภาพ : กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์

ในส่วนของ สถานประกอบการ บางประเภทไม่พบคลัสเตอร์การระบาดแต่อย่างใด ที่ประชุมจึงเห็นชอบให้ ผ่อนปรนเปิดสถานประกอบการ บางประเภท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของภาคธุรกิจ และให้ประชาชนสามารถประกอบอาชีพได้ ภายใต้มาตรการของรัฐที่กำหนดอย่างเคร่งครัด โดย สถานประกอบการ ที่ได้รับการพิจารณา ผ่อนคลายมาตรการ ให้เปิดได้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.64 เป็นต้นไป มีดังนี้

- พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์สถาน พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น รวมถึงพิพิธภัณฑ์ในลักษณะทำนองเดียวกัน ศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ อุทยานวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม แหล่งประวัติศาสตร์โบราณสถาน และหอศิลป์ ทั้งนี้ให้เปิดได้ภายใต้มาตรการที่เข้มงวด เช่น ห้ามเข้าเยี่ยมชมเป็นกลุ่มคณะที่มีการรวมตัวกันจำนวนมาก

- สถานที่สักหรือเจาะผิวหนังหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย ร้านทำเล็บ ทั้งนี้ให้เปิดได้ภายใต้มาตรการที่เข้มงวด เช่น หากพบการติดเชื้อในสถานบริการจำพวกนี้ ให้ปิด 14 วัน

- สถานที่ให้บริการควบคุมน้ำหนัก คลินิกเสริมความงาม สถานเสริมความงาม และคลินิกเวชกรรมเสริมความงาม

- สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (ร้านสปา ร้านนวดเพื่อสุขภาพ ร้านนวดเพื่อเสริมความงาม) สถานประกอบการนวดแผนไทย (งดเว้น การอบตัว อบสมุนไพร หรืออบไอน้ำ และการนวดบริเวณใบหน้า) นวดฝ่าเท้า

- สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ และสวนดอกไม้ ทั้งนี้ให้เปิดภายใต้มาตรการที่เข้มงวด เช่น ห้ามไม่ให้มีการนั่งร่วมกลุ่ม และไม่ให้นำอาหารเข้ามารับประทาน ยกเว้นน้ำดื่ม

สำหรับสถานประกอบการประเภทอื่นๆ ยังคงให้ปิดตามประกาศปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่29)

คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร
คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครขอบคุณภาพ : กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์

Related Stories

No stories found.