กทม. เปิดโครงการระบายน้ำเฝ้าระวังน้ำท่วม

กทม. เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ คาดแล้วเสร็จปี 65 ครอบคลุมพื้นที่จุดเสี่ยง 7 จุด และจุดเฝ้าระวัง 18 จุด กว่า 32 โครงการระบายน้ำ
กทม. เปิดโครงการระบายน้ำเฝ้าระวังน้ำท่วม

เมื่อวานนี้ (6 พ.ค.65) นายณรงค์ เรืองศรี รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม โดยมี ผู้บริหารสำนักการระบายน้ำ และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 13 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง โดยที่ประชุมรายงานว่า ปี 65 กรุงเทพมหานคร (กทม.) มีจุดเสี่ยงน้ำท่วม จำนวน 9 จุด และจุดเฝ้าระวังน้ำท่วม จำนวน 48 จุด

ปัจจุบันสำนักการระบายน้ำมีแผนงาน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำที่คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2565 จำนวน 32 โครงการ ซึ่งครอบคลุมจุดเสี่ยงน้ำท่วม จำนวน 7 จุด และจุดเฝ้าระวังน้ำท่วมจำนวน 18 จุด ประกอบด้วย

– งานท่อระบายน้ำขนาดใหญ่ (Pipe Jacking) จำนวน 2 โครงการ คือ โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซอยสุขุมวิท 39 และโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนจันทน์

– งานก่อสร้างท่อระบายน้ำ/รางระบายน้ำ จำนวน 8 โครงการ ประกอบด้วย

1. งานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ถนนราชวิถีช่วงจากแยกการเรือนถึง เชิงสะพานกรุงธน (2 ฝั่ง) และปรับปรุงบ่อสูบน้ำบริเวณศาลเจ้าแม่ทับทิม ตอนแม่น้ำเจ้าพระยา

2. งานก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณถนนสวนพลูช่วงซอยสวนพลู 6 ถึงแยกเทคนิคกรุงเทพ (2 ฝั่ง)

3. งานก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเพชรเกษม ช่วงหน้าเดอะมอลล์บางแคถึงคลองราชมนตรี (2 ฝั่ง)

4. งานก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนหมู่บ้านเศรษฐกิจ ช่วงจากคลองบางจากถึงคลองบางขี้แก้ง (2 ฝั่ง)

5. งานก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนประชาสงเคราะห์ ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญและถนนประชาสุข ช่วงจากคลองนาซองถึงคลองห้วยขวาง (2 ฝั่ง)

6. งานก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณถนนพัฒนาการ ช่วงแยกพัฒนาการถึงคลองลาว (2 ฝั่ง)

7. งานก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนอิสรภาพ ช่วงหน้าตลาดพรานนก ถึงซอยอิสรภาพ 44

8. งานก่อสร้างท่อลอดระบายน้ำถนนเพชรบุรี ช่วงบ่อสูบน้ำข้างสถานทูตอินโดนีเซีย

– โครงการแก้มลิง/ธนาคารน้ำ (Water Bank) จำนวน 3 โครงการ ประกอบด้วย

1. งานปรับปรุงแก้มลิงบึงพิบูลย์วัฒนา

2. งานก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำใต้ดิน บริเวณสวนสาธารณะใต้สะพานข้ามแยกถนนรัชดาภิเษกตัดถนนวิภาวดี

3. งานก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำใต้ดินในที่ดินสาธารณะ บริเวณสะพานต่างระดับถนนศรีนครินทร์กับถนนกรุงเทพกรีฑา

– โครงการบ่อสูบน้ำ จำนวน 10 โครงการ

-โครงการสถานีสูบน้ำ และประตูระบายน้ำ จำนวน 8 โครงการ

– โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ จากบึงหนองบอน ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา

สำหรับความคืบหน้าการทำความสะอาดลอกท่อระบายน้ำ การขุดลอกคู-คลองและเปิดทางน้ำไหล ของสำนักการระบายน้ำและสำนักงานเขต (ข้อมูล ณ วันที่ 28 เม.ย.65) การทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ความยาวทั้งหมด 6,196,470 เมตร แผนดำเนินการ 3,030,745 เมตร ผลงานที่ทำได้ 1,776,590 เมตร คิดเป็น 58.61% การขุดลอกคูคลอง ความยาวทั้งหมด 2,631,354 เมตร แผนดำเนินการ 398,583 เมตร ผลงานที่ทำได้ 221,026 เมตร คิดเป็น 77.78% เปิดทางน้ำไหล ความยาวทั้งหมด 2,631,354 เมตร แผนดำเนินการ 1,602,343 เมตร ผลงานที่ทำได้ 1,153,364 เมตร คิดเป็น 71.98%

ทั้งนี้ รองปลัดกรุงเทพมหานคร มอบหมายสำนักการระบายน้ำ ติดตามผลการดำเนินการของแต่ละโครงการอย่างต่อเนื่องและให้แล้วเสร็จตามแผน รวมทั้งเตรียมความพร้อมระบบระบายน้ำบริเวณโครงการก่อสร้างแนวคูน้ำถนนวิภาวดีรังสิต และโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อระบบระบายน้ำ โดยให้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณที่มีการก่อสร้างเพิ่มเติม เตรียมรถแบคโฮในจุดที่มีการก่อสร้างเพื่อกรณีฉุกเฉิน จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ประจำจุดที่มีการก่อสร้าง

และประสานผู้รับจ้างตรวจสอบและวางแนวป้องกันเศษดินและวัสดุก่อสร้างอุดตันบ่อพักและท่อระบายน้ำ รวมทั้งให้บูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานเขตในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณจุดเสี่ยงและจุดเฝ้าระวังที่อยู่ใกล้เคียงหน่วยเลือกตั้ง

คลิปอีจัน แนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.

วิดีโอฮอต

No stories found.