กทม. เริ่ม เปิด อบรม มหานครต้นแบบ ไร้ควันบุหรี่ เตรียมวนไป 6 กลุ่มเขต

กทม. รวมพลังภาคีเครือข่าย เริ่ม เปิด อบรม ขับเคลื่อน กรุงเทพฯ มหานครต้นแบบ ไร้ควันบุหรี่ เตรียมวนไป 6 กลุ่มเขต
กทม. เริ่ม เปิด อบรม มหานครต้นแบบ ไร้ควันบุหรี่ เตรียมวนไป 6 กลุ่มเขต

รวมพลังภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อนกรุงเทพฯ : มหานครต้นแบบไร้ควันบุหรี่

(13 มิ.ย.65) นายณรงค์ เรืองศรี รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการกรุงเทพฯ : มหานครต้นแบบไร้ควันบุหรี่ โดยมี นายแพทย์วันชาติ ศุภจัตุรัส กรรมการบริหารสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ พร้อมด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักอนามัย โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร และผู้เกี่ยวข้องร่วมพิธี

ซึ่งโครงการกรุงเทพฯ : มหานครต้นแบบไร้ควันบุหรี่ เป็นความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานคร, เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่, และเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ซึ่งตระหนักถึงพิษภัยและอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน ที่อยู่อาศัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหมุนเวียนไปยัง 6 กลุ่มเขต จากนั้นจะรวบรวมผลเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบของกรุงเทพมหานคร พัฒนาเป็นแผนของกรุงเทพมหานคร ให้เป็นต้นแบบของมหานครไร้ควันบุหรี่ในระดับภูมิภาคและระดับโลก

สำหรับในวันนี้เป็นการอบรมบุคลากรและภาคีเครือข่าย ในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก มีผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น 262 คน ประกอบด้วย ฝ่ายสิ่งแวดล้อม ฝ่ายพัฒนาชุมชน ฝ่ายการศึกษา โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ศูนย์บริการสาธารณสุข ผู้แทนชุมชน และผู้แทนจากมหาวิทยาลัยในพื้นที่ โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การบรรยายในหัวข้อ รอบรู้เรื่องยาสูบ...ภัยร้ายใกล้ตัว การขับเคลื่อนการควบคุมยาสูบในเชิงรุกให้ประสบผลสำเร็จ และการแบ่งกลุ่มออกแบบแผนปฏิบัติการ สร้างเขต...ไร้ควันบุหรี่

รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ถือว่าเป็นภารกิจที่สำคัญเพราะสุขภาพของประชาชนเป็นพื้นฐานในการพัฒนาสังคมที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้บุหรี่เป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งซึ่งก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ และผลเสียต่อสุขภาพก่อให้เกิดโรคปอดเรื้อรังและมะเร็ง โดยบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าจะนำสารพิษและสารเสพติดเข้าสู่ร่างกายโดยตรงและมีความเข้มข้นสูง กรุงเทพมหานคร จึงมีนโยบายในการให้ความรู้กับบุคลากรและประชาชน เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจด้านพิษภัยของบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งส่งผลทำให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพต่อตนเอง รวมถึงเกิดโรคกับบุคคลใกล้ชิดที่ได้รับควันบุหรี่ที่พ่นเหลือออกมาจากคนสูบ เรียกว่าบุหรี่มือสอง ส่วนควันบุหรี่ที่เกาะติดอยู่ตามวัสดุและพื้นที่ต่างๆ ผู้ที่ได้รับกลิ่นควันบุหรี่นั้น เรียกว่าเป็นบุหรี่มือสาม ซึ่งปัญหานี้อาจเกิดขึ้นในกลุ่มเด็กเล็กที่พ่อแม่เป็นคนสูบบุหรี่ได้อุ้มหรือสัมผัสใกล้ชิด

รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า การสร้างความเข้าใจในเรื่องพิษภัยของการสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า จะทำให้เกิดความตระหนักสามารถลดและเลิกสูบบุหรี่ได้ในที่สุด ซึ่งการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ จะทำให้เกิดการรวมพลังเครือข่าย เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนกรุงเทพมหานคร ให้เป็นมหานครต้นแบบไร้ควันบุหรี่ ลดปัญหามลพิษทางอากาศ ประชาชนมีสุขภาพที่ดีต่อไป

คลิปแนะนำอีจัน
ฟังจากปาก ชาว LGBTQ มุมมองความเท่าเทียม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co