กยศ. ช่วยเหลือลูกหนี้สู้ภัยโควิด ปรับโครงสร้างผ่อนยาวสูงสุด 30 ปี

กยศ. ช่วยเหลือลูกหนี้สู้ภัยโควิด ปรับโครงสร้างผ่อนยาวสูงสุด 30 ปี นำค่างวดไปชำระเงินต้นก่อน เริ่มสิงหาคม 2564
กยศ. ช่วยเหลือลูกหนี้สู้ภัยโควิด  ปรับโครงสร้างผ่อนยาวสูงสุด 30 ปี

ข่าวดีสำหรับลูกหนี้ ตอนนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือ กยศ. ได้เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้เพิ่มเติมจากที่ได้ยกเลิกกำหนดให้มีผู้ค้ำประกันการชำระเงินคืนทุนในสัญญากู้ยืมเงินใหม่ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 ปรับเงื่อนไขการผ่อนชำระผู้กู้ยืมที่อยู่ในระบบหักเงินเดือน สามารถขอปรับจำนวนเงินที่หักเหลือขั้นต่ำ 10 บาทต่อเดือน ซึ่งมีผล เดือนสิงหาคม - มิถุนายน 2565

โดย กยศ เตรียมแนวทางปรับโครงการสร้างหนี้ เพื่อช่วยเหลือผู้กู้ยืมที่ค้างชำระเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ดังนี้

1. ปรับโครงสร้างหนี้ สำหรับผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างผ่อนชำระหนี้ที่ยังไม่ถูกฟ้องคดี หากไม่สามารถผ่อนชำระเงินคืนตามสัญญา กองทุนจะให้ผู้กู้ยืมทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้โดยขยายระยะเวลาผ่อน และเปลี่ยนเงื่อนไขเพื่อให้มีระยะเวลาในการผ่อนชำระมากขึ้น สามารถผ่อนได้สูงสุด 30 ปี แต่ในการชำระเงินงวดสุดท้ายผู้กู้ยืมต้องมีอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ และมีส่วนลดเบี้ยปรับโดยให้ชำระในงวดสุดท้าย ทั้งนี้ ผู้กู้ยืมสามารถแจ้งความประสงค์ขอปรับโครงสร้างหนี้ได้ที่แอปพลิเคชัน กยศ.Connect หรือทางเว็บไซต์ https://wsa.dsl.studentloan.or.th

2. ปรับเปลี่ยนลำดับตัดชำระหนี้ สำหรับผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างผ่อนชำระเงินคืนกองทุนที่ยังไม่ถูกฟ้องคดี จากเดิมที่ใช้วิธีการตัดเบี้ยปรับ ดอกเบี้ย และเงินต้น กองทุนจะปรับเปลี่ยนลำดับการตัดชำระหนี้ใหม่ โดยจะนำเงินที่ได้รับชำระไปตัดเงินต้น ดอกเบี้ย และเบี้ยปรับ

3. ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการผ่อนชำระเงินคืน สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ และผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างปลอดหนี้และยังไม่ครบกำหนดชำระหนี้ จากเดิมที่ผ่อนชำระเป็นรายปี กองทุนจะปรับให้ผ่อนชำระเป็นรายเดือนในอัตราเท่ากันทุกเดือน และเพิ่มระยะเวลาการผ่อนชำระจากเดิมไม่เกิน 15 ปี เป็นไม่เกิน 30 ปี ขึ้นอยู่กับยอดหนี้ของผู้กู้ยืมแต่ละราย ทั้งนี้ในการชำระเงินงวดสุดท้ายผู้กู้ยืมจะต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์

ทั้งนี้ ลดเบี้ยปรับให้เหลือเพียง 0.5% กรณีผู้กู้ยืมไม่สามารถชำระหนี้ได้ในสถานการณ์นี้ รวมทั้งชะลอการฟ้องคดี บังคับคดี ยกเว้นคดีที่จะขาดอายุความ และงดการขายทอดตลาดไว้จนถึงสิ้นปีนี้

ข้อมูลจาก กยศ. ขณะนี้มีลูกหนี้อยู่ระหว่างการชำระหนี้จำนวน 3.5 ล้านราย ใครสนใจก็สามารถเข้าร่วมโครงการ ได้นะครับแต่อย่าลืมอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนนะครับ

อีจัน
www.ejan.co