กรมการขนส่งทางบก เริ่มโอนเงิน เยียวยา รถสาธารณะ รอบแรก

กรมการขนส่งทางบก เริ่มโอนเงิน เยียวยา รถสาธารณะ รอบแรก 3,000 กว่าราย รวมเงิน 32 ล้าน
กรมการขนส่งทางบก เริ่มโอนเงิน เยียวยา รถสาธารณะ รอบแรก

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือผู้ขับรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์สาธารณะ ที่มีอายุเกิน 65 ปี, ไม่สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติมได้ และประกอบอาชีพขับรถอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด ตามข้อกำหนดฉบับที่ 25, ฉบับที่ 28 และฉบับที่ 30 ซึ่งกรมการขนส่งทางบกจัดทำโครงการเพื่อให้ความช่วยเหลือกลุ่มอาชีพดังกล่าว ที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขข้างต้น โดยให้ลงทะเบียนขอรับสิทธิช่วยเหลือ ตั้งแต่วันที่ 25 ต.ค.-5 พ.ย.ที่ผ่านมา พบว่ามียอดผู้ลงทะเบียนขอรับสิทธิทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น 10,789 ราย ในจำนวนดังกล่าวอยู่ระหว่างรอผลการตรวจสอบจากฐานข้อมูลของกรมการขนส่งทางบกจำนวน 3,756 ราย และรอผลการตรวจสอบข้อมูลกับผู้ให้เช่า 3,358 ราย

ทั้งนี้ได้ดำเนินการโอนเงินช่วยเหลือให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิรอบแรก 3,284 ราย เมื่อวันที่ 16 พ.ย.64 ผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกบัญชีกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสารการลงทะเบียน แบ่งเป็นผู้ขับรถแท็กซี่ส่วนบุคคล 1,450 ราย และผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ 1,834 ราย รวมแล้วเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 32,235,000 บาท ซึ่งสามารถเข้าตรวจสอบสิทธิเบื้องต้นได้ทาง https://web.dlt.go.th/rights/check เมื่อดำเนินการตรวจสอบข้อมูลผู้ลงทะเบียนขอรับสิทธิเรียบร้อยแล้ว จะทยอยโอนเงินให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิ โดยรถจักรยานยนต์สาธารณะและรถแท็กซี่ส่วนบุคคล ใน 13 จังหวัด ตามข้อกำหนดฉบับที่ 25 และฉบับที่ 28 ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา จะได้รับเงินช่วยเหลือในอัตรา 10,000 บาทต่อคน

ส่วนผู้ขับรถที่ประกอบอาชีพอยู่ใน 16 จังหวัด ตามข้อกำหนดฉบับที่ 30 ประกอบด้วย กาญจนบุรี ตาก นครนายก นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี สมุทรสงคราม สระบุรี สุพรรณบุรี และอ่างทอง จะได้รับเงินช่วยเหลือในอัตรา 5,000 บาทต่อคน สำหรับผู้ขับรถเช่า จะตรวจสอบข้อมูลจากผู้ให้เช่าก่อนพิจารณาว่าเป็นผู้มีสิทธิรับเงินช่วยเหลือหรือไม่ และจะกำหนดวันโอนเงินช่วยเหลือรอบที่ 2 ต่อไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชม.

คลิปอีจันแนะนำ
ทำยายได้! ข้าวสาร 88 กก. โดนขโมยหน้าตาเฉย

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co