กรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดลงทะเบียนรับ 600 อุดหนุนเด็กแรกเกิด

แม่ๆ อย่าลืมค่ะ! กรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดลงทะเบียนรับ 600 อุดหนุนเด็กแรกเกิด อายุไม่เกิน 6 ขวบ
กรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดลงทะเบียนรับ 600 อุดหนุนเด็กแรกเกิด

แม่ๆ ถ้ามีลูกอายุไม่เกิน 6 ขวบ อย่าลืมลงทะเบียน รับเงิน 600 บาทค่ะ

เมื่อวานนี้ 8 พฤศจิกายน 2564 เพจเฟซบุ๊ก โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โพสต์ข้อความ ระบุว่า “ประกาศเปิดรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด อย่างต่อเนื่องอยู่นะคะ”

ขอบคุณภาพ : โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ผู้ปกครองท่านใดยังไม่ได้ลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนได้ในพื้นที่ที่เด็กแรกเกิด และผู้ปกครองอาศัยอยู่จริง ดังนี้

กรุงเทพมหานคร ลงทะเบียนที่สํานักงานเขต

เมืองพัทยา ลงทะเบียนที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา

ส่วนภูมิภาค ลงทะเบียนที่องค์การบริหารส่วนตําบล หรือเทศบาล

สำหรับการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ ในวันพุธ ที่ 10 พฤศจิกายน 2564 จ่ายให้กับผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนรายเดิม (กลุ่มเด็กที่เกิดตั้งแต่เดือนธันวาคม 2558 - พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

โดยจ่ายตรงงวด จำนวน 600 บาทต่อเดือน

ขอบคุณภาพ : โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ส่วนผู้มีสิทธิรายใหม่ ที่ผ่านการพิจารณา ข้อมูลสมบูรณ์ในระบบฐานข้อมูลของโครงการเงินอุดหนุนฯ ภายใน 25 ตุลาคม 2564 จะจ่ายย้อนหลังในเดือนที่ยื่นขอรับสิทธิ

ผู้ปกครองของเด็กที่มายื่นคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนฯ (รายใหม่) เป็นต้นไป เริ่มได้รับเงินในเดือนที่ยื่นขอรับสิทธิ

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

เบอร์โทร 0820917245 , 0820379767 , 083431 3533 , 0657313199 (ในวันเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 - 17.00 น.)

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวง พม. โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

เว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน

http://csgcheck.dcy.go.th/public/eq/popSubsidy.do

คลิปอีจันแนะนำ
นาที เจ้าพระยา ทะลัก ท่วม นนทบุรี

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co