กรมปศุสัตว์สุราษฎร์ฯ เฝ้าติดตามระวังโรคลัมปีสกิน ที่มาในหน้าฝน

ปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เร่งควบคุมโรคลัมปีสกิน ในโค กระบือ โดยมีพาหะมาจากแมลงดูดเลือด
กรมปศุสัตว์สุราษฎร์ฯ เฝ้าติดตามระวังโรคลัมปีสกิน ที่มาในหน้าฝน

วันนี้ (8 ธ.ค.) นายนันธวัช เจริญวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ในปัจจุบันนอกจากสถานการณ์การเจ็บป่วยของคนแล้ว ยังต้องระวัง โรคลัมปีสกินในสัตว์ ซึ่งเป็นโรคที่ไม่เคยมีในประเทศไทยมาก่อน สามารถพบได้ใน โค กระบือ ซึ่งเป็นโรคระบาดช่วงหน้าฝน แพร่กระจายในโค กระบือ แต่ไม่สามารถติดต่อสู่คนได้ ลักษณะอาการเบื้องต้นของสัตว์ที่ติดเชื้อ คือ มีไข้ ต่อมน้ำเหลืองโต มีตุ่มขนาดใหญ่บนผิวหนัง พบมากที่คอ หัว เต้านม ถุงอันฑะและหว่างขา โดยตุ่มที่เกิดขึ้นสามารถแตก ตกสะเก็ด เป็นเนื้อตาย มีหนอนชอนไชได้ นอกจากนี้ ยังพบตุ่มน้ำใสที่เยื่อเมือกทางเดินหายใจ ไปจนถึงทางเดินอาหาร ทำให้มีน้ำลายไหล มีอาการซึม เบื่ออาหาร รวมถึงอาจมีภาวะเป็นหมันหรือแท้งลูก หากติดเชื้อในโคนม จะทำให้น้ำนมลดลง 25-65 เปอร์เซ็นต์ สัตว์ที่ติดเชื้อจะมีอัตราการป่วย อยู่ที่ 5-45 เปอร์เซ็นต์ ส่วนอัตราการตายของวัวและกระบือจะสูง ในพื้นที่ที่ไม่เคยมีการระบาดมาก่อน ผลกระทบส่วนใหญ่จะอยู่ที่ผลผลิตที่ลดลง

โดยโรคลัมปีสกินนี้ มีแมลงดูดเลือดเป็นพาหะ เช่น เห็บ แมลงวัน และยุง รวมไปถึง สารคัดหลั่ง น้ำลาย สะเก็ดแผล อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันของสัตว์ หากสัตว์ได้รับเชื้อ เจ้าของจะไม่ทราบในช่วงแรก เพราะยังไม่มีบาดแผลตามตัว สัตว์เหล่านั้นจะต้องทนเจ็บปวดกับอาการที่เกิดขึ้น เพราะมันไม่สามารถพูดหรือบอกได้เมื่อเจ็บป่วย ด้านการรักษา ยังไม่มียาที่จำเพาะ จะเป็นเพียงการรักษาตามอาการเท่านั้น โดยเป็นการฉีดวัคซีนป้องกัน ขณะที่ที่อยู่อาศัย ต้องกำจัดแมลงพาหะ ทำความสะอาดคอก อุปกรณ์การเลี้ยง รวมไปถึง การแยกสัตว์ใหม่เมื่อต้องนำเข้าพื้นที่ที่มีการติดเชื้อ เพื่อลดโอกาสการเกิดโรค และป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด แนะนำให้เกษตรกรผู้ที่เลี้ยงโคและกระบือ มาแจ้งรับวัคซีนเพื่อป้องกันโรคลิมปีสกิน ที่สำนักงานปศุสัตว์ทุกอำเภอ ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 64

อย่าลืมสังเกตุอาการของสัตว์เลี้ยงตัวเองด้วยนะคะ จันเป็นห่วง

คลิปแนะนำอีจัน
สาธิต ปิตุเตชะ เผย ผู้สัมผัส นทท. “โอไมครอน” ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย

Related Stories

No stories found.