กรมราชทัณฑ์ ปล่อยตัวนักโทษ คดีกัญชา 3,071 ราย

ปลดล็อก กัญชา วันแรก! กรมราชทัณฑ์ เริ่มปล่อยตัวนักโทษ คดีกัญชา 3,071 ราย
กรมราชทัณฑ์ ปล่อยตัวนักโทษ คดีกัญชา 3,071 ราย

9 มิ.ย. 65 มีรายงานว่า กรมราชทัณฑ์ เริ่มปล่อยตัวและเปลี่ยนแปลงโทษ ผู้ต้องขัง คดีกัญชา หลังกระทรวงสาธารณสุขประกาศ เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 65 ว่าการผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย เสพ หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งพืชกัญชา หรือการกระทำอื่นเกี่ยวกับ กัญชา ก่อนวันที่ 9 มิ.ย. 65 จะไม่เป็นความผิดอีกต่อไป และให้ผู้ที่ได้กระทำการนั้นพ้นจากการเป็นผู้กระทำความผิด ถ้ามีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษแล้ว ให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยต้องคำพิพากษาว่าได้กระทำความผิดนั้น หากรับโทษอยู่ก็ให้การลงโทษนั้นสิ้นสุดลง โดยเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันนี้ (9 มิ.ย. 65)

นายธวัชชัย ชัยวัฒน์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ และโฆษกกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า ตั้งแต่ที่ประกาศฯ ดังกล่าวได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา กรมราชทัณฑ์ ได้ให้การช่วยเหลือแก่ผู้ต้องขังในการขอปล่อยตัว หรือขอเปลี่ยนแปลงกำหนดโทษ พร้อมตรวจสอบและจัดส่งคำร้องของผู้ต้องขังที่ได้สำรวจไปยังศาลที่ออกหมายจำคุก ให้ศาลออกหมายปล่อยตัว สำหรับผู้ต้องขังที่กระทำความผิดเฉพาะคดี กัญชาเพียงคดีเดียว หรือกำหนดโทษใหม่ในกรณีศาลพิพากษารวมกับความผิดฐานอื่นด้วย แล้วส่งหมายดังกล่าวกลับมายังเรือนจำ และทัณฑสถานที่ถูกควบคุมอยู่ เพื่อให้ดำเนินการตามหมายศาลต่อไป

ซึ่งในวันนี้ (9 มิ.ย. 65) มีผู้ต้องขังที่กระทำความผิดเกี่ยวกับพืชกัญชาคดีเดียว และจะต้องได้รับการปล่อยตัวตามหมายศาล ทั้งสิ้น 3,071 ราย

ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 8 มิ.ย. 65) กรมราชทัณฑ์ มีผู้ต้องขังที่กระทำความผิด คดีเกี่ยวกับพืชกัญชาที่อยู่ในความควบคุมของกรมราชทัณฑ์ ทั้งสิ้น 4,075 ราย

แยกเป็นผู้ต้องขังที่กระทำความผิดเกี่ยวกับพืชกัญชาคดีเดียว 3,071 ราย และกรณีที่กระทำความผิดฐานอื่นร่วมด้วย 1,004 ราย

ส่วนผู้ต้องขังรายใด จะได้รับการปล่อยตัวหรือเปลี่ยนแปลงโทษจำนวนเท่าใด จะขึ้นอยู่กับจำนวนของคดี ลักษณะความผิดที่ได้กระทำ และการพิจารณาของศาลที่ออกหมายจำคุก

คลิปแนะนำอีจัน
รกขนาดนี้ ถึงว่าไม่ยอมคืนห้อง @ขอนแก่น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co