กรมราชทัณฑ์ เปิดให้ เยี่ยมผู้ต้องขัง ได้แล้ว 1 มี.ค.นี้!

ถึงเวลาได้เจอหน้า... กรมราชทัณฑ์ เปิดให้ เยี่ยมผู้ต้องขัง ได้แล้ว 1 มี.ค. 64 ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิดอย่างเคร่งครัด
กรมราชทัณฑ์ เปิดให้ เยี่ยมผู้ต้องขัง ได้แล้ว 1 มี.ค.นี้!

เมื่อวานนี้(23 ก.พ. 64) กรมราชทัณฑ์ ประชาสัมพันธ์ ว่า การเปิด เยี่ยมผู้ต้องขัง ในเรือนจำและทัณฑสถาน เปิดให้ เยี่ยมญาติ 1 มี.ค. 64 นี้ ทั่วประเทศ ยกเว้น 5 จังหวัด กรุงเทพฯ สมุทรสาคร สมุทรปราการ ปทุมธานี นนทบุรี ต้องรอประเมินสถานการณ์อีกครั้ง

การดำเนินการก่อน เยี่ยมผู้ต้องขัง

- เป็นญาติที่มีรายชื่อในบัญชีเยี่ยม

- ดำเนินการจองเยี่ยมล่วงหน้าที่เรือนจำ / ทัณฑสถาน หรือช่องทางออนไลน์

- ยื่นแบบประเมินคัดกรอง โควิด 19 ก่อนเข้าเยี่ยมล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

การปฏิบัติตัว

- มาก่อนเวลาเยี่ยม 1 ชั่วโมง เพื่อคัดกรองโรค

- เช็กอิน “ไทยชนะ”

- ล้างมือให้สะอาดด้วยแอลกอฮอล์เจลหรือสบู่ ก่อนเข้าเยี่ยม

- ผู้ต้องขัง 1 คน ญาติเข้าเยี่ยมได้ไม่เกิน 2 คน

- สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเข้าเยี่ยม

- งดพูดคุยกับบุคคลอื่นระหว่างการ เยี่ยมผู้ต้องขัง

กรณีห้าม เยี่ยมญาติ

- ไม่มีชื่อในบัญชีเยี่ยมของผู้ต้องขัง

- ไม่ได้ทำการลงทะเบียนเยี่ยมล่วงหน้า

- ไม่ได้ยื่นแบบประเมินคัดกรอง โควิด 19

- มีอุณหภูมิร่างกายเกิน 37.5 องศาเซลเซียส

- มีอาการบ่งชี้ว่าป่วย

- ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง

อีจัน
www.ejan.co