กรมราชทัณฑ์ เผย พักการลงโทษ สรยุทธ พ้นเรือนจำ มีนาคม 64

กรมราชทัณฑ์ แจงชัด พักการลงโทษ สรยุทธ ปล่อยตัว พ้นเรือนจำ มีนาคม 64 พร้อมผู้ต้องขังรายอื่น
กรมราชทัณฑ์ เผย พักการลงโทษ สรยุทธ พ้นเรือนจำ มีนาคม 64
ภาพจากอีจัน

จากกรณีข่าวการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ ของนายสรยุทธ สุทัศนะจินดา อดีตผู้ประกาศข่าวชื่อดัง ที่กำลังเป็นที่กล่าวถึงของคนในสังคมอยู่ในขณะนี้

ล่าสุดวันนี้ (3 ก.พ. 64) นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เผยว่า นายสรยุทธ สุทัศนะจินดา เป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นเยี่ยม ถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร มีกำหนดโทษตามคำพิพากษา 6 ปี 24 เดือน ต่อมาได้รับพระราชทานอภัยโทษตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทาน อภัยโทษ พ.ศ. 2563 ทั้ง 2 รอบ คงเหลือโทษจำคุกครั้งหลังสุด 3 ปี 6 เดือน 20 วัน เมื่อหักวันต้องโทษจำคุกมาแล้ว จึงเหลือโทษจำคุกต่อไปอีก 2 ปี 4 เดือน 14 วัน

ด้วยเหตุนี้ นายสรยุทธฯ จึงถือเป็นนักโทษที่รับโทษจำคุกมาแล้วระยะหนึ่ง และจะมีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์การพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ ในวันที่ 13 มีนาคม 2564 ซึ่งเมื่อได้รับการพักการลงโทษปล่อยตัว จะต้องติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring: EM) และต้องประพฤติปฏิบัติตนตามเงื่อนไขที่กำหนดอย่างครบถ้วน พร้อมรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติทุกเดือนจนกว่าจะพ้นโทษ

นายสรยุทธ สุทัศนะจินดา อดีตผู้ประกาศข่าวชื่อดัง
นายสรยุทธ สุทัศนะจินดา อดีตผู้ประกาศข่าวชื่อดังขอบคุนภาพจาก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว

ทั้งนี้ นายอายุตม์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินการพิจารณาพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษดังกล่าว นอกจากการพิจารณาจากคุณสมบัตินักโทษที่เข้าเกณฑ์แล้ว นักโทษทุกรายยังจะต้องถูกพิจารณา โดยคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษ ประกอบด้วย รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานคณะอนุกรรมการฯ และผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ เป็นคณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณารายชื่อผู้ต้องราชทัณฑ์จากเรือนจำ และทัณฑสถานทั่วประเทศ หากผ่านความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฯ แล้ว จะต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมอีกชั้นหนึ่ง จึงจะถือว่าได้รับการพักการลงโทษ

นอกจากนี้ ยังมีนักโทษเด็ดขาดที่ได้รับความเห็นชอบพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษทั้งกรณีนักโทษเด็ดขาดที่มีโทษระยะสั้น และกรณีมีเหตุพิเศษเนื่องจากเจ็บป่วยร้ายแรง พิการ หรืออายุ 70 ปีขึ้นไป ที่ถูกนำรายชื่อเข้าประชุมคณะอนุกรรมการฯ ในครั้งนี้ รวม 944 ราย

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co