กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ปิดงาน มหกรรมดนตรี อว. เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม

กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ปิดงาน มหกรรมดนตรี อว. เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2564 อย่างยิ่งใหญ่ บรรยากาศ อบอวลไปด้วยความสุข
กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ปิดงาน มหกรรมดนตรี อว. เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม
ปิดงาน มหกรรมดนตรี อว.ภาพ อีจัน

กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ปิดงานมหกรรมดนตรี อว. เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2564 อย่างยิ่งใหญ่ โดย ศ.ดร.นพ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวในภายหลังการปิดงาน ว่า มหกรรมดนตรี “อว. เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2564 ธ สถิตในดวงใจ ไทยนิรันดร์” จัดขึ้นโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ หรือ วช. ซึ่งได้ปิดงานอย่างสมบูรณ์แล้ว เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม ที่ผ่านมา

ภาพ อีจัน

โดยสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ได้ร่วมกันจัดงาน กว่า 70 แห่ง ทุกภูมิภาคของประเทศ ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2564 เป็นต้นมา ซึ่งจัดขึ้นในเกือบทุกจังหวัด เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระผู้ทรงเป็น “อัครศิลปิน” ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันอุดมศึกษาของประเทศ ขณะเดียวกันเป็นการส่งความสุขให้แก่พี่น้องประชาชนชาวไทย

ทั้งนี้ ตลอด 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้จัดงานระหว่างวันที่ 5-19 ธันวาคม ใน 3 สถานที่ ซึ่งเป็นจุดรวมของคนจำนวนมาก ประกอบด้วย สยามพารากอน ไอคอนสยามและเซนทรัลเวิลด์ ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม มีทั้งวงดนตรีสากล วงดนตรีไทย วงดนตรีเครื่องสายและการแสดงจาก 70 สถาบัน รวมนักดนตรีกว่าพันคนได้รับการตอบรับอย่างดีมาก ที่สำคัญถือเป็นการรวมตัวของสมาชิกชาว อว.ครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่ง ซึ่งต้องขอขอบคุณนิสิต นักศึกษานักเรียนโรงเรียนสาธิตรวมทั้งศิษย์เก่าของทุกสถาบันที่ได้ร่วมใจกันมาเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

ภาพ อีจัน

สำหรับการแสดงในวันสุดท้ายคือวันที่ 19 ธันวาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้นำวงดนตรีไทย จากภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มาบรรเลงเพลงส่งท้าย ทั้งหมด 7 เพลง อาทิ การแสดงรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เพลงโหมโรงมหาราช (วงปี่พาทย์ผสมเครื่องสาย) เพลงแขกขาว เถา (วงเครื่องสายเครื่องคู่) เพลงเต่ากินผักบุ้ง สองชั้น (วงปี่พาทย์ผสมเครื่องสาย) เพลงไทยดำเนินดอย เพลงเขมรโพธิสัตว์ (วงดนตรีไทยพิเศษ) และเพลงเงี้ยวรำลึก (วงปี่พาทย์ไม้แข็ง) ซึ่งการแสดงในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความสามารถและความตั้งใจในการทำนุบำรุง สืบสานศิลปวัฒนธรรมประจำชาติของไทย และการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 ให้ซาบซึ้งอยู่ในใจของผู้ที่ได้รับชม และรับฟัง

ที่สำคัญ ในช่วงท้ายของการจัดงานมหกรรมดนตรี อว. เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2564 ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ได้นำทีมคณะผู้บริหาร อาทิ ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัด อว. ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผอ.วช. ขึ้นเวทีร้องเพลง พรปีใหม่ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ที่กำลังจะมาถึงด้วย

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co