กระทรวงศึกษาธิการ แจงดราม่า กฎห้ามครูประกวดนางงาม

กระทรวงศึกษาธิการ แจงดราม่า กฎห้ามครูประกวดนางงาม มีใช้มานาน 61 ปี พร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมหารือ เปลี่ยนแปลงกฎไปตามยุคสมัย
กระทรวงศึกษาธิการ แจงดราม่า กฎห้ามครูประกวดนางงาม

ศธ. แจงกฎ ห้ามครูสตรีประกวดนางงาม!

นายวีระ แข็งกสิการ โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ (โฆษก ศธ.) กล่าวถึงกรณี ครูจุ๊บแจง หรือ นางสาวกนกวรรณ ผู้เข้าประกวด Miss Universe Thailand 2022 ซึ่งได้ประกาศถอนตัวจากการประกวด เนื่องจากกฎระเบียบข้อบังคับว่าด้วยเรื่อง วินัยข้าราชการครู

จากการตรวจสอบพบว่า เป็นหนังสือกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ที่ ศธ.14222/2504 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2504 โดยกำหนดว่า กระทรวงศึกษาธิการ ไม่อนุญาตให้ครูสตรีในสถานศึกษาสังกัด ศธ. เข้าประกวดนางงาม ตลอดจนการประกวด หรือแสดงแบบเครื่องแต่งกายสตรี ไม่ว่าการประกวดนั้นจะเรียกชื่ออย่างไร และผู้ใดเป็นผู้จัด หากฝ่าฝืนอาจได้รับการพิจารณาลงโทษถึง ให้ออกจากราชการ

ซึ่งคำสั่งที่ว่านี้มีมาตั้งแต่ พ.ศ. 2504 หรือกว่า 61 ปีมาแล้ว โดยกฎระเบียบดังกล่าวอาจมีเจตนารมณ์มาจากการเข้าประกวด ที่ผู้สมัครจะต้องมีการเก็บตัวเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ จะทำให้ไม่สามารถทุ่มเทให้กับการสอนตามหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ ถึงแม้ว่าจะสามารถใช้วันลาได้ แต่ก็ไม่เข้ากรณีทั้งการลากิจ หรือลาป่วย

นายวีระ โฆษก ศธ. ยังกล่าวอีกว่า ในอดีตที่มีการออกกฎระเบียบดังกล่าวก็อาจจะสอดคล้องกับบริบทและเหตุการณ์ในสมัยนั้นๆ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการตระหนักดีว่า ระเบียบนี้ใช้มานานมากแล้ว และในยุคสมัยนี้ ผู้หญิงมีความรู้ มีความสามารถ มีศักยภาพ มีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ยิ่งผู้เป็นครูที่อยู่ในวิชาชีพครู ซึ่งเป็นวิชาชีพชั้นสูง

ดังนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้มอบหมายให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ไปหารือร่วมกันว่า ควรปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆ ให้เหมาะสมกับยุคสมัย แต่ยังคงมีภาพลักษณ์ที่ดีของครู ซึ่งต้องเป็นต้นแบบให้แก่นักเรียน ยึดถือจรรยาบรรณครู และประมวลจริยธรรมของครู

ทั้งนี้ ตนขอชื่นชมครูจุ๊บแจง ที่ให้ความสำคัญกับนักเรียนเป็นอันดับแรก สะท้อนให้เห็นจิตวิญญาณความเป็นครูที่ดี

ผ่านมา 61 ปี การดำรงชีวิตเปลี่ยนไปตามเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ก้าวเข้ามา แล้วหลังหารือ กฎที่มีมาแล้ว 61 ปี จะมีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยหรือไม่?

และทุกคนล่ะคิดเห็นกับเรื่องดังกล่าวนี้อย่างไร?

คลิปอีจันแนะนำ
รวบโจร กกน.ตัวเดียว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co