กระทรวงสาธารณสุข แถลงการณ์ ป้องคณาจารย์ที่ปรึกษาถูกตำหนิเสียหาย

กระทรวงสาธารณสุข แถลงการณ์กรณีความเห็นตำหนิคณาจารย์ที่ปรึกษาเสียหาย ยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกำหนดนโยบาย
กระทรวงสาธารณสุข แถลงการณ์ ป้องคณาจารย์ที่ปรึกษาถูกตำหนิเสียหาย

วันนี้(3 ส.ค. 64) กระทรวงสาธารณสุข ได้เผยแพร่หนังสือแถลงการณ์ กรณีการแสดงความคิดเห็นต่อคณาจารย์ด้านวิชาการ ของกระทรวงสาธารณสุข ว่า ตามที่ได้มีการแสดงความคิดเห็นของคนบางกลุ่มด้วยถ้อยคำที่รุนแรง จนมีผลกระทบต่อการทำงานและต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน ของคณาจารย์ในคณะที่ปรึกษากระทรวงสาธารณสุข เช่น นพ.ยง ภู่วรวรรณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ , ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล , ศ.พญ.กุลกัลญา โชคไพบูลย์กิจ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น

กระทรวงสาธารณสุข ขอเรียนทำความเข้าใจว่า กระทรวงสาธารณสุขได้เรียนเชิญคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากหลายสถาบัน มาช่วยเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ หรือคณะทำงาน โดยที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุขได้รับความอนุเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสถาบันทางการแพทย์ต่างๆอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ก่อนการระบาดของโรคโควิด 19 และทุกท่านได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในฐานะนักวิชาการอย่างเป็นอิสระ และเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ทั้งนี้ คณาจารย์ทุกท่านไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำหนดนโยบาย หรือการจัดซื้อจัดหาเวชภัณฑ์และวัคซีนแต่อย่างใด

กระทรวงสาธารณสุข ขอขอบพระคุณ ชื่นชมและให้กำลังใจคณาจารย์ทุกท่านในความเสียสละ ทำงานเพื่อประเทศชาติ และขอให้สังคมได้ร่วมทำความเข้าใจและรับทราบบทบาทที่มีคุณค่ายิ่งของคณาจารย์ทุกท่านในครั้งนี้ ขอบคุณครับ

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co