กรุงเทพมหานคร พร้อมสนับสนุนการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลก RoboCup 2022

กรุงเทพมหานคร พร้อมสนับสนุน เตรียมเป็นเจ้าภาพการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลก RoboCup 2022
กรุงเทพมหานคร พร้อมสนับสนุนการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลก RoboCup 2022

นายเฉลิมพล โชตินุชิต รองปลัดกรุงเทพมหานคร ประชุมร่วมกับ รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อหารือการขอรับการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกจากกรุงเทพมหานครในการเป็นเจ้าภาพแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลก RoboCup 2022, Bangkok, Thailand (RoboCup 2022)

(ภาพ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์)

ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดระหว่างวันที่ 11 - 17 ก.ค.65 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เขตบางนา โดยมี ผู้บริหารสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 16 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอความอนุเคราะห์การสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพหลักในการจัด Welcome Reception ในฐานะ Host City โดยการแสดงศิลปวัฒนธรรม ขออนุญาตจัดงานที่มีผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากกว่า 1,000 คน และจัดงานเกินเวลา 23.00 น. และการเตรียมมาตรการและแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุข เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 การติดป้ายหรือสื่อประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ป้ายประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานครที่มีผู้พบเห็นจำนวนมาก การประชาสัมพันธ์การจัดงานในสถานศึกษาหรือหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร

(ภาพ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์)

สำหรับในการนี้ รองปลัดกรุงเทพมหานคร มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลขอรับการสนับสนุน พร้อมทั้งมอบหมายสำนักงานเขตบางนาให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการจัดงานด้านต่าง ๆ อาทิ ดูแลปัญหาน้ำท่วม ดูแลกล้อง CCTV ให้สามารถใช้งานได้ รวมถึงการให้การสนับสนุนการจัดงานฯ ตามที่ผู้จัดงานร้องขอในขอบเขตความรับผิดชอบของสำนักงานเขต

โดยกรุงเทพมหานคร ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จับมือเป็นเจ้าภาพแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลก RoboCup 2022, Bangkok, Thailand (RoboCup 2022) ระหว่างวันที่ 11 – 17 ก.ค.65 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เขตบางนา ซึ่งสำนักงานเขตบางนาพร้อมสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการจัดงานด้านต่าง ๆ อาทิ ดูแลปัญหาน้ำท่วม ดูแลกล้อง CCTV ให้สามารถใช้งานได้ รวมถึงการให้การสนับสนุนการจัดงานฯ ตามที่ผู้จัดงานร้องขอในขอบเขตความรับผิดชอบของสำนักงานเขต

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co