กรุงเทพ ระบุ ค่าโดยสารรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียว 104 บาท เหมาะสม

กรุงเทพ ระบุ ค่าโดยสารรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียว 104 บาท เหมาะสม ที่ผ่านมาเปิดทดลองใช้บริการ ยอมแบกภาระขาดทุน
กรุงเทพ ระบุ ค่าโดยสารรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียว 104 บาท เหมาะสม
กทม.แจ้งค่าโดยสาร BTS เหมาะสมภาพ PR กทม.

นายประพาส เหลืองศิรินภา ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคา เปิดเผยว่า การเปิดให้บริการเดินรถโครงการรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวส่วนต่อขยายช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ และหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ที่ทยอยเปิดให้บริการเดินรถมาตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2561 และเปิดให้บริการเดินรถเต็มทั้งระบบเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 นั้น ในช่วงทดลองให้บริการขณะที่ยังไม่ได้เดินรถเต็มรูปแบบ ไม่ได้เรียกเก็บค่าโดยสารรถไฟฟ้าจากผู้ใช้บริการเป็นเวลาเกือบ 3 ปี อันเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชน

ทั้งนี้ เมื่อเปิดให้บริการเดินรถเต็มทั้งระบบแล้ว

ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กทม.
ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กทม.ภาพ PR กทม.

ประกอบกับกรุงเทพมหานครมีภาระค่าใช้จ่ายในการเดินรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวส่วนต่อขยาย จึงจำเป็นต้องเริ่มเรียกเก็บค่าโดยสารจากผู้ใช้บริการในส่วนต่อขยายสายสีเขียว ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป โดยผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวส่วนหลัก ช่วงหมอชิต-อ่อนนุช ยังคงเสียค่าโดยสารรถไฟฟ้า ในอัตราเดิม และไม่มีการเรียกเก็บค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนกันระหว่างโครงการรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวส่วนหลัก (หมอชิต-อ่อนนุช และสะพานตากสิน-สนามกีฬาแห่งชาติ) กับโครงการรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวส่วนต่อขยาย (ช่วงสะพานตากสิน-บางหว้า อ่อนนุช-แบริ่ง ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ และช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต) โดยประชาชนจะจ่ายค่าแรกเข้าเพียงครั้งเดียวต่อรอบ

ทั้งนี้จากการคำนวณอัตราค่าโดยสารโครงการรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวสูงสุดตลอดสายจะรวมเป็นเงิน 158 บาท แต่เพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 กรุงเทพมหานครจึงปรับลดอัตราค่าโดยสารสูงสุดตลอดสายลงมาอยู่ที่ 104 บาท ซึ่งจะส่งผลให้กรุงเทพมหานครจะมีผลขาดทุนจากการดำเนินการส่วนต่อขยายประมาณปีละ 3,000-4,000 ล้านบาท โดยเมื่อนับรวมตั้งแต่ปี 2564 – 2572 จะมีผลขาดทุนรวมประมาณ 30,000-40,000 ล้านบาท

รถไฟฟ้า BTS สายสีเขียว
รถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวภาพ PR กทม.

ซึ่งที่ผ่านมากรุงเทพมหานครตระหนักถึง ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน จากการปรับอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียว โดยได้ศึกษาแนวทางการดำเนินการต่างๆ เห็นว่า แนวทางการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (Public-Private Partnership: PPP) เป็นแนวทางที่เหมาะสมที่สุดในการแก้ปัญหาโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว เพื่อให้กรุงเทพมหานครสามารถกำหนดอัตราค่าโดยสารที่ไม่เป็นภาระต่อประชาชนมากเกินไป และจะทำให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณะที่สะดวก ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพต่อไป

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co