กรุงไทยไม่ทิ้ง! ออกมาตรการช่วยลูกค้าบุคคล

3 มาตรการธนาคารกรุงไทย เร่งช่วยเหลือลูกค้าบุคคล ขยาย-ลดผ่อน สู้วิกฤติโควิด
กรุงไทยไม่ทิ้ง! ออกมาตรการช่วยลูกค้าบุคคล

วิกฤติโควิดกระทบกันไปหมดทุกคน ทุกสายอาชีพ คนมีหนี้เครียดที่สุด! เพราะรายได้หด แต่หนี้ยังบาน…

ธนาคารกรุงไทย ออกมาตรการเร่งช่วยลูกค้าฝ่าวิกฤตโควิด 19 เพื่อลดภาระทางการเงินให้กับลูกค้าทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เกิดวิกฤติโควิด ทั้งลูกค้าบุคคล ลูกค้าผู้ประกอบการ SME และลูกค้าธุรกิจ

มาตรการสำหรับลูกค้าบุคคล 3 มาตรการ ดังนี้

มาตรการที่ 1  สินเชื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่อที่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน  (สินเชื่อ Home for Cash, สินเชื่อ Home Easy Cash, สินเชื่อกรุงไทยบ้านให้เงิน) วงเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา (Term Loan) พักชำระเงินต้น ชำระเฉพาะดอกเบี้ยบางส่วน สูงสุด 12 เดือน หรือ ขยายระยะเวลาโดยลดอัตราผ่อนชำระ สูงสุด 12 เดือน หรือ พักชำระเงินต้น โดยชำระเฉพาะดอกเบี้ย สูงสุด 3 เดือน

มาตรการที่ 2 สินเชื่อส่วนบุคคล วงเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา (Term Loan) ลดการผ่อนชำระค่างวดลง 30% นานสูงสุด 6 เดือน

มาตรการที่ 3  สินเชื่อวงเงินกู้แบบหมุนเวียน (Revolving Loan) ได้แก่ สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ 5 Plus ปรับเป็นวงเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา (Term Loan) ได้นาน 48 งวด หรือตามความสามารถในการชำระหนี้

ทั้งนี้ ลูกค้าบุคคลที่สนใจ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการได้จนถึง 31 ธ.ค. 2564 ผ่านเว็บไซต์ https://krungthai.com/link/retail-covid19

อีจัน
www.ejan.co