กองอำนวยการน้ำ เตือน 11 จังหวัดในช่วง 7-13 พ.ย.64 อาจมีน้ำป่าฉับพลัน!

กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ประกาศเตือน 11 จังหวัด ช่วงวันที่ 7-13 พ.ย.64 อาจมีน้ำป่าไหลหลาก ดินถล่ม น้ำล้นอ่างเก็บน้ำฉับพลัน!
กองอำนวยการน้ำ เตือน 11 จังหวัดในช่วง 7-13 พ.ย.64 อาจมีน้ำป่าฉับพลัน!

กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ประกาศเตือน 11 จังหวัดอาจมีน้ำป่าไหลหลาก ดินถล่ม น้ำล้นอ่างเก็บน้ำฉับพลัน!

โดยในประกาศ ระบุว่า ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศ ฉบับที่ 2 คาดการณ์ในช่วงวันที่ 7 - 13 พ.ย.64 บริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรก หลังจากนั้นจะมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง และมีมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได

กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ได้ประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำจากฝนคาดการณ์ (ONE MAP) ของกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) พบว่ามีพื้นที่เฝ้าระวังในช่วงวันที่ 7 – 13 พ.ย.64 ดังนี้

1. เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากบริเวณที่ลาดเชิงเขา บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช สตูล พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

2. เฝ้าระวังระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางที่มีปริมาณน้ำมากกว่าร้อยละ 80 และมีแนวโน้ม

เพิ่มสูงขึ้น เสี่ยงน้ำล้นกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณท้ายอ่างเก็บน้ำ บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี กระบี่ ระนอง และภูเก็ต

3. เฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นในพื้นที่ลุ่มต่ำ บริเวณแม่น้ำตาปี อำเภอพระแสง อำเภอพุนพิน

และอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี บริเวณคลองท่าดี อำเภอลานสกา อำเภอพระพรหม และอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช และคลองชะอวด ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ทะเลสาบสงขลา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา แม่น้ำปัตตานี อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา และอำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี และแม่น้ำโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

พื้นที่ 11 จังหวัด เตรียมตัวรับมือนะ

เช็กสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดค่ะ

คลิปแนะนำอีจัน
ไม่ไหวบอกไหว ! หนูน้อยผู้พิชิตภูกระดึง

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co