การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มอบรางวัลให้สถานประกอบการ มาตรฐาน SHA

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดงาน The Best of SHA Awards 2021 มอบรางวัลให้ สถานประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก 160 รางวัล ให้เป็นสุดยอดสถานประกอบการ มาตรฐาน SHA
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มอบรางวัลให้สถานประกอบการ มาตรฐาน SHA

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดงาน ”The Best of SHA Awards 2021” มอบรางวัลให้แก่สุดยอดสถานประกอบการที่ดำเนินการตามมาตรฐาน SHA อย่างเคร่งครัด สม่ำเสมอ และได้รับคะแนนจากการโหวตผ่านแบบประเมินความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว หรือผู้ใช้บริการทั่วประเทศ มีจำนวนสถานประกอบการที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 160 รางวัล ที่ได้รับการคัดเลือกผ่านแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้ารับบริการจากนักท่องเที่ยวรวม 132,256 คนทั่วประเทศไทย

โดยมีนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นประธานในงานมอบรางวัล พร้อมกันนี้ นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. และนางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ ททท. ให้เกียรติร่วมพิธีฯ ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ

ในส่วนของแบบประเมินเพื่อคัดเลือกนั้นครอบคลุมเกณฑ์การประเมินเรื่องของมาตรฐาน ความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA) และมาตรฐานการท่องเที่ยวสีขาว (สะดวก สะอาด ปลอดภัย เป็นธรรม และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม)

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินโครงการ SHA มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 เพื่อยกระดับมาตรฐานด้านสุขอนามัยของการให้บริการด้านการท่องเที่ยว ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

มาตรฐาน SHA จึงเปรียบเสมือนตราสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้ดำเนินการปรับปรุง พัฒนาทั้งด้านสินค้า และบริการ รวมทั้งด้านสุขอนามัย ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการป้องกัน

การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยมีมาตรการทางสาธารณสุขเป็นหัวใจหลัก มาตรฐาน SHA ครอบคลุม 10 ประเภทกิจการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ปัจจุบันมีผู้ได้รับมาตรฐาน SHA แล้ว จำนวน 42,191 ราย

ปัจจุบันมีผู้ได้รับมาตรฐาน SHA แล้ว จำนวน 42,191 ราย

โดยประเภทกิจการที่ได้รับมาตรฐาน SHA มากที่สุด 3 ประเภท ตามลำดับ ได้แก่

1. ภัตตาคาร ร้านอาหาร

2. สถานประกอบการที่พัก และโฮมสเตย์

3. ยานพาหนะ

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 7 มีนาคม 2565

ในครั้งนี้ มีจำนวนสถานประกอบการที่ได้รับรางวัล ทั้งสิ้น 160 รางวัล ประกอบด้วย

รางวัล The Best of SHA Awards 2021 จำนวน 11 รางวัล จาก 10 ประเภทกิจการ ได้แก่

1. พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (ประเภทนันทนาการและสถานที่ท่องเที่ยว)

2. กะทิ บ้านอาหารไทยและขนมไทย (ประเภทภัตตาคาร/ร้านอาหาร)

3. รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป (ประเภทโรงแรมที่พัก และโฮสเตย์)

4. บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด (ประเภทยานพาหนะทางอากาศ)

5. ชิค คาร์เร้นท์ (ประเภทยานพาหนะทางบก)

6. จำปาหอมทัวร์ แอนด์ ทราเวล (ประเภทบริษัทนำเที่ยว)

7. เล็ทส์ รีแลกซ์ ออนเซน แอนด์ สปา ทองหล่อ (ประเภทสุขภาพและความงาม)

8. ศูนย์การค้าสยามพารากอน (ประเภทห้างสรรพสินค้า และศูนย์การค้า)

9. สโมสรอัลไพน์กอล์ฟ (ประเภทกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว)

10. โรงละครอักษรา คิง พาวเวอร์ (ประเภทการจัดกิจกรรม/จัดประชุม โรงละคร/โรงมหรสพ)

11. กูร์เมต์ มาร์เก็ต สาขา MRT ลาดพร้าว (ประเภทร้านค้าของที่ระลึก และร้านค้าอื่นๆ)

รางวัลยอดเยี่ยม จำนวน 81 รางวัล

รางวัลดีเยี่ยม จำนวน 46 รางวัล

รางวัลดีเด่น จำนวน 33 รางวัล

ทั้งนี้ สามารถดูรายชื่อสถานประกอบการที่ได้รับรางวัล The Best of SHA Awards 2021 จำนวน 160 รางวัล ได้ที่เว็บไซต์ www.thailandsha.com/thebestofsha

คลิปอีจันแนะนำ
เสียงจากชาวนา ที่อยากให้รัฐบาลได้ยิน #ม็อบชาวนา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.

วิดีโอฮอต

No stories found.