การรถไฟฯ แจ้ง งดเดินรถสายเหนือ เหตุน้ำท่วมทางรถไฟ

การรถไฟฯ ประกาศงดเดินเส้นทางรถไฟสายเหนือ กรุงเทพ-เชียงใหม่ 4 ขบวน - เปลี่ยนเส้นทาง 8 ขบวน เหตุน้ำท่วมทางรถไฟ ชี้ เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร
การรถไฟฯ แจ้ง งดเดินรถสายเหนือ เหตุน้ำท่วมทางรถไฟ

การรถไฟ ฯ ประกาศงดเดินรถสายเหนือ กรุงเทพ-เชียงใหม่ จำนวน 4 ขบวน และมีการปรับเปลี่ยนต้นทาง – ปลายทาง จำนวน 8 ขบวน ตั้งแต่วันที่ 2 ต.ค. 2564 เป็นต้นไป เป็นเวลาชั่วคราว หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ทำให้เกิดน้ำท่วม ส่งผลให้น้ำพัดหินบนทางรถไฟ ทำให้ไม่สามารถเดินรถในเส้นทางสายเหนือได้

โดยเส้นทางที่งดเดินทาง และ เส้นทางที่ปรับเปลี่ยนต้นทาง-ปลายทาง มีดังนี้

1. งดเดินขบวนรถ จำนวน 4 ขบวน

- ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 9/10 กรุงเทพ - เชียงใหม่ – กรุงเทพ

- ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 7/8 กรุงเทพ - เชียงใหม่ - กรุงเทพ

2. ปรับเปลี่ยนสถานีต้นทาง – ปลายทางขบวนรถ จำนวน 8 ขบวน

- ขบวนรถชานเมืองที่ 301/302 กรุงเทพ – ลพบุรี – กรุงเทพ ปรับเปลี่ยนเป็น กรุงเทพ – บ้านหมอ – กรุงเทพ

- ขบวนรถเร็วที่ 109 กรุงเทพ – เชียงใหม่ ปรับเปลี่ยนเป็น ลพบุรี - เชียงใหม่

- ขบวนรถเร็วที่ 102 เชียงใหม่ - ชุมทางบางซื่อ ปรับเปลี่ยนเป็น เชียงใหม่ - ลพบุรี

- ขบวนรถธรรมดาที่ 201/202 กรุงเทพ - พิษณุโลก – กรุงเทพ ปรับเปลี่ยนเป็น ลพบุรี – พิษณุโลก - ลพบุรี

- ขบวนรถธรรมดาที่ 211/212 กรุงเทพ – ตะพานหิน – กรุงเทพ ปรับเปลี่ยนเป็น ลพบุรี – ตะพานหิน - ลพบุรี

ทั้งนี้ กรณีที่ประชาชนซื้อตั๋วโดยสารไว้ล่วงหน้า ท่านสามารถติดต่อขอคืนเงินค่าตั๋วโดยสารได้ที่สถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือเฟซบุ๊ก แฟนเพจ ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co