การรถไฟแห่งประเทศไทย พ่วงตู้โดยสาร รองรับการเดินทาง เทศกาลปีใหม่ 2565

การรถไฟแห่งประเทศไทย พ่วงตู้โดยสาร เต็มหน่วยลากจูง และเพิ่มขบวนรถพิเศษ รองรับการเดินทาง ของประชาชนให้เพียงพอต่อความต้องการ เทศกาลปีใหม่ 2565 พร้อมย้ำ ยังให้บริการ สถานีต้นทางและปลายทาง ที่หัวลำโพง ตามเดิม
การรถไฟแห่งประเทศไทย พ่วงตู้โดยสาร รองรับการเดินทาง เทศกาลปีใหม่ 2565
การรถไฟฯ พ่วงตู้โดยสารภาพ อีจัน

ปู๊นนนนน ปู๊นนนนนน เสียงนี้จะเป็นอะไรไปไม่ได้นะคะ นอกจากเสียงของรถไฟ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการเดินทาง หลีกเลี่ยงรถติดบนท้องถนนได้อย่างดี

ซึ่งในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ที่มีวันหยุดยาว ๆ แบบนี้ การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดเต็ม พ่วงตู้โดยสารจนเต็มหน่วยลากจูง มีขบวนรถโดยสารให้บริการรวม 176 ขบวนต่อวัน และจะพิจารณาเพิ่มขบวนรถพิเศษรองรับการเดินทางของพี่น้องประชาชนให้เพียงพอต่อความต้องการ โดยจะพิจารณาจากสถานการณ์ในแต่ละวัน

ทั้งนี้ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 30 ธันวาคม 2564 - 5 มกราคม 2565 สามารถรองรับผู้โดยสารได้สูงสุด 100,000 คนต่อวัน พร้อมแจ้งย้ำถึงผู้โดยสาร ยังให้บริการสถานีต้นทางและปลายทางที่สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) รวมถึงเปิดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีบางเขน สถานีหลักสี่ และสถานีดอนเมืองได้ตามเดิม ตลอดจนเข้มงวดมาตรการทางสาธารณสุข ในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การรถไฟฯ ได้จัดทำมาตรการอำนวยความสะดวกรองรับการเดินทางของพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565 ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยมีการพ่วงตู้โดยสารจนเต็มหน่วยลากจูงในขบวนรถทุกสายทั่วประเทศ และเพิ่มขบวนรถพิเศษรองรับการเดินทางของพี่น้องประชาชนให้เพียงพอต่อความต้องการ ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2564 - 5 มกราคม 2565 ซึ่งคาดว่าจะมีผู้ใช้บริการรถไฟเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวจำนวนมาก หลังรัฐบาลมีการผ่อนคลายการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 และได้ประกาศให้มีวันหยุดยาวต่อเนื่อง ทั้งนี้ การพ่วงตู้โดยสารจะมีการเพิ่มจนเต็มหน่วยลากจูง ในขบวนรถที่วิ่งให้บริการปกติทุกสายทั่วประเทศ และมีการเพิ่มขบวนรถพิเศษ ไป-กลับ ในทุกเส้นทางโดยจะพิจารณาจากสถานการณ์ในแต่ละวัน ทำให้การรถไฟฯ มีขบวนรถให้บริการพี่น้องประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ถึง 176 ขบวน รองรับปริมาณการเดินทางได้สูงสุดถึง 100,000 คนต่อวัน

นอกจากนี้การรถไฟฯ ยังแจ้งข้อมูลถึงผู้โดยสารเกี่ยวกับการให้บริการเดินรถในปัจจุบันยังคงให้บริการสถานีต้นทางและปลายทางที่สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) ตามปกติ ไม่ได้มีการย้ายไปที่สถานีกลางบางซื่อแต่อย่างใด พร้อมทั้งยังเปิดให้ขบวนรถชานเมือง และขบวนรถโดยสารทางไกลสามารถเดินรถและหยุดให้บริการรับส่งผู้โดยสารที่สถานีบางเขน สถานีหลักสี่ และสถานีดอนเมืองเดิม โดยให้เลื่อนการใช้เส้นทางการเดินรถพื้นที่โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงที่สถานีกลางบางซื่อออกไปก่อน

ภาพ อีจัน

สำหรับแผนการพิจารณาย้ายสถานีต้นทางและปลายทางฯ ขณะนี้อยู่ระหว่างที่การรถไฟฯ ทำการศึกษารายละเอียด ตามข้อสั่งการของผู้ว่าการถไฟฯ ที่กำชับให้เจ้าหน้าที่จัดทำสถิติในทุกๆด้าน โดยมีผู้เชี่ยวชาญและสถาบันการศึกษาร่วมให้คำแนะนำเพื่อพิจารณาโครงสร้างพื้นฐาน การเชื่อมต่อการเดินทางของประชาชน การขนส่งสินค้า การอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและความปลอดภัยในการเดินรถและจะประเมินแผนการเดินรถ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชน เป็นที่ตั้งสูงสุด

นอกจากนี้ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ การรถไฟฯ ยังได้จัดตั้งศูนย์ปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สำหรับอำนวยความสะดวก และดูแลความปลอดภัยการเดินทางแก่ประชาชน ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2565 พร้อมเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ สารเสพติดของพนักงานขับรถ เจ้าหน้าที่ประจำขบวนรถ และประจำสถานีก่อนปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงห้ามจำหน่ายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนขบวนรถและบริเวณสถานีรถไฟ

ตลอดจนดำเนินมาตรการทางสาธารณสุขในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ควบคู่กันอย่างเคร่งครัด โดยมีการตั้งจุดคัดกรองวัดไข้ผู้โดยสารก่อนเข้าสถานี การตั้งจุดบริการแอลกอฮอล์ล้างมือ การให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง การรักษาระยะห่าง Social Distancing พร้อมให้สแกนแอปพลิเคชัน ไทยชนะ ก่อนและหลังใช้บริการ หากผู้โดยสารไม่สามารถใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ ให้กรอกข้อมูลการเดินทางแทน โดยผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ Facebook แฟนเพจ ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co