ข่าวปลอม! ดีอีเอส เตือนอย่าหลงเชื่อ 1668 เก็บเงินค่ายารักษา

ดีอีเอส เตือน! อย่าหลงเชื่อข่าวปลอม 1668 เก็บเงินค่ายารักษา 3,600 บาท ย้ำ สายด่วน 1668 ไม่มีการเรียกเงินจากประชาชนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
ข่าวปลอม! ดีอีเอส เตือนอย่าหลงเชื่อ 1668 เก็บเงินค่ายารักษา

อย่าหลงเชื่อ!!! ทีมแพทย์ 1668 เรียกเก็บเงิน 3,600 บาท ค่าส่งยารักษา

นางสาวนพวรรณ หัวใจมั่น โฆษกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฝ่ายการเมือง (ดีอีเอส) ฝากเตือนประชาชน ตามที่ได้มีการส่งต่อข่าวสารในประเด็นเรื่อง สายด่วน 1668 เมื่อแจ้งไปแล้วจะมีทีมแพทย์จิตอาสาเอายาไปให้และเก็บเงิน 3,600 บาท ทาง ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

ขอบคุณภาพ ทำเนียบรัฐบาล

ทางกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวและชี้แจงว่า การดำเนินการดังกล่าวเป็นการดำเนินการจากภาครัฐโดยกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โดยไม่มีการเรียกเงินจากประชาชนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น โดยกรมการแพทย์เปิดให้บริการสายด่วน 1668 เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดในการหาเตียง ระหว่างเวลา 08.00 – 22.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ติดเชื้อโควิด 19 ที่ยังไม่ได้รับการดูแลรักษาในโรงพยาบาล

เป้าหมายสำคัญ คือ

1. ให้คำแนะนำผู้ติดเชื้อโควิด 19 ในการปฏิบัติตัว การดูแลตนเองและป้องกันการแพร่กระจายของโรคในขณะที่ยังไม่ได้รับการดูแลรักษาในโรงพยาบาล

2. ช่วยเหลือผู้ติดเชื้อให้ได้รับการประสานส่งต่อเข้ารับการดูแลรักษาในโรงพยาบาลให้เร็วที่สุด

3. ติดตามประเมินการเปลี่ยนแปลงของอาการเป็นระยะ เพื่อลดโอกาสเกิดความรุนแรงจากโรคในขณะที่ยังไม่ได้รับการดูแลรักษาในโรงพยาบาล

ขอบคุณภาพ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ดังนั้น ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ และขอความร่วมมือไม่ส่งต่อ หรือแชร์ข้อมูล จนกว่าจะตรวจสอบความถูกต้องให้ชัดเจนเสียก่อน เพื่อมิให้เกิดความสับสนและตื่นตระหนกในสังคม โดยประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมการแพทย์ สามารถติดตามได้ที่ www.dms.go.th หรือโทร 02-590-6000 การกระทำของผู้ที่ผลิตข่าวปลอมและผู้ที่เผยแพร่ เป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ มาตรา 14(2),(5) มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่ผลิตข่าวปลอมและผู้ที่เผยแพร่ทุกรายอย่างเด็ดขาดจริงจังและต่อเนื่องต่อไป

นอกจากนี้ หากพี่น้องประชาชนพบเบาะแสการกระทำความผิด สามารถแจ้งผ่าน 4 ช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์ https://www.antifakenewscenter.com , เฟซบุ๊ก ANTI-FAKE NEWS CENTER, ทวิตเตอร์ @AFNCThailand, ไลน์ @antifakenewscenter และช่องทางโทรศัพท์โทรสายด่วน GCC 1111 ต่อ 87 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co