คณะแพทย์ มมส. ยันไม่ให้ทุนเพิ่ม เนื่องจากเงินบริจาคเพียงพอแล้ว

ดราม่าจนทิพย์ยังไม่จบ! คณบดีแพทย์ มมส. ชี้แจง ยืนยัน ไม่ให้ทุน น้องโวลต์ เพิ่มอีก เนื่องจากเงินบริจาคเพียงพอแล้ว
คณะแพทย์ มมส. ยันไม่ให้ทุนเพิ่ม เนื่องจากเงินบริจาคเพียงพอแล้ว

กรณี น.ส.ณัฐวดี เหล่าบุบผา อายุ 18 ปี หรือน้องโวลต์ นักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ จ.กาฬสินธุ์ เรียนเก่งจนสอบติดคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม แต่ฐานะทางบ้านยากจน จนมีผู้ใจบุญช่วยบริจาคยอดทะลุ 3.7 ล้านบาทนั้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
คนใกล้ตัว น้องโวลต์ เด็กเรียนเก่ง สอบติดแพทย์ ชี้แจง ทำไมใช้ของแพง มีรถขับ
คณะแพทย์ มมส. ยันไม่ให้ทุนเพิ่ม เนื่องจากเงินบริจาคเพียงพอแล้ว

ล่าสุด คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ออกมาชี้แจงความคืบหน้าเรื่องราวการรับน้องโวลต์เข้าเรียน ว่า จะขอลำดับเหตุการณ์ให้ทุกคนได้ทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

เริ่มตั้งแต่วันที่ 7 พ.ค.64 คณะฯ ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ผ่านระบบออนไลน์และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต บนเว็บไซต์ของคณะฯ

8 พ.ค.64 สื่อท้องถิ่นนำเสนอข่าวการสอบติดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามของน้องโวลต์ เพื่อขอรับความช่วยเหลือจากผู้มีจิตเมตตา โดยคณะแพทยศาสตร์ไม่ทราบเรื่องการขอรับความช่วยเหลือดังกล่าว

9 พ.ค.64 คณะแพทยศาสตร์ ได้รับการติดต่อจากองค์กร มูลนิธิ และผู้มีจิตเมตตาหลายท่าน แสดงความประสงค์บริจาคทุนการศึกษาให้น้องโวลต์ ซึ่งทางคณะฯ ได้ตอบปฏิเสธ เนื่องจากยังไม่ถึงวันยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา และยังไม่ได้มีการสัมภาษณ์นิสิตเพื่อพิจารณาทุน

10 พ.ค.64 มหาวิทยาลัยมหาสารคามประสานคณะแพทยศาสตร์ ขอพบน้องโวลต์ เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของครอบครัวและจะได้พิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือที่เหมาะสม เนื่องจากมีกระแสคำถามบนสังคมออนไลน์เกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับเด็กเรียนดีแต่ยากจน

11 พ.ค.64 อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้พบน้องโวลต์และแม่ รับฟังปัญหาและข้อมูล จึงทราบว่ามียอดเงินบริจาคในขณะนั้น จำนวน 2.7 ล้านบาท (ซึ่งน้องโวลต์มีความตั้งใจที่จะปิดบัญชีรับบริจาคตั้งแต่วันจันทร์ แต่เป็นวันหยุดราชการ) ทางคณะแพทยศาสตร์และมหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงไม่ได้ให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมใด ๆ แต่ได้ให้คำแนะนำในการวางแผนการใช้จ่ายตลอดการศึกษา ซึ่งทางคณะฯ ได้รายงานข้อมูลให้ผู้มีจิตเมตตาที่แสดงความประสงค์บริจาคทุนไว้ก่อนหน้านี้เพื่อทราบ ท่านได้พิจารณาและแสดงความจำนงบริจาคทุนให้แก่น้องโวลต์เป็นค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน 80,000 บาท ผ่านกองทุนการศึกษาและพัฒนานิสิตคณะแพทยศาสตร์ ภายในเย็นวันนั้น น้องโวลต์เดินทางไปปิดบัญชีที่ธนาคาร

12 พ.ค.64 คณะฯ ได้ทราบกระแสข่าวบนสื่อสังคมออนไลน์ที่ตั้งคำถามเกี่ยวกับการเปิดรับบริจาคเมื่อวันที่ 8 พ.ค. 64 ทางคณะฯ ติดตามและรวบรวมข้อมูล

13 พ.ค.64 คณะฯ ประชุมเพื่อหาแนวทางตรวจสอบข้อเท็จจริง

14 พ.ค.64 ตัวแทนคณะแพทยศาสตร์ ได้เดินทางไปเยี่ยมบ้านน้องโวลต์ พบสภาพบ้านพักอาศัยมีขนาดเล็ก ไม่เป็นสัดส่วน ไม่มีประตูบ้าน สภาพบ้านไม่ปลอดภัย

สำหรับการวางแผนการใช้เงินบริจาค ทราบว่าน้องโวลต์ จะเขียนแผนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาตลอดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต นำเสนอให้คณะกรรมการ ซึ่งนายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์จะเป็นผู้แต่งตั้ง เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบ

ทั้งนี้ "คณะแพทยศาสตร์ไม่มีแผนให้ทุนการศึกษาแก่นางสาวณัฐวดีเพิ่มเติม" แต่อย่างใด เนื่องจากเงินบริจาคมีจำนวนเพียงพอ อนึ่ง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีแนวทางการพิจารณาช่วยเหลือนิสิตระดับปริญญาตรีที่ประสบปัญหาขาดแคลนทุนทรัพย์ทุกหลักสูตร

อย่างไรก็ตาม บนสื่อสังคมออนไลน์ยังคงมีข้อสงสัยในประเด็นอื่น "ทางคณะแพทยศาสตร์ จะดำเนินการสำรวจข้อเท็จจริงเพิ่มเติมและประชุมพิจารณากันต่อไป"

ทั้งนี้ คณะแพทยศาสตร์ มีความเป็นห่วงต่อปัญหาการระรานทางไซเบอร์ (Cyberbullying) เพื่อเป็นการลดปัญหาดังกล่าว เสนอให้ผู้ติดตามข่าวสารไตร่ตรองข้อมูล/ข้อความต่าง ๆ ด้วยความรอบคอบ ไม่ส่งต่อข้อมูลอันเป็นเท็จ รับฟังความคิดเห็นหรือมุมมองที่แตกต่างของผู้อื่น วิเคราะห์วิจารณ์ด้วยเหตุผล และหลีกเลี่ยงการใช้ถ้อยคำที่รุนแรง

ขอบคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co