คนดอยช่วยคนเมือง หอบข้าว – ผัก กว่า 50 ตัน ซับทุกข์คนเมืองเชียงใหม่

คนดอยไม่ทิ้งคนเมือง! พี่น้องชนเผ่าปกาเกอะญอ อ.อมก๋อย แจกล็อตใหญ่ ขนข้าวสารดอย - ผักยังชีพ กว่า 50 ตัน ช่วยคนตกงานรายได้น้อย ในอ.เมืองเชียงใหม่
คนดอยช่วยคนเมือง หอบข้าว – ผัก กว่า 50 ตัน ซับทุกข์คนเมืองเชียงใหม่

คนไทยไม่ทิ้งกัน คนดอยไม่ทิ้งคนเมือง!

ประชาชนในอำเภอเมืองเชียงใหม่และอำเภอใกล้เคียงกว่า 1,000 คน หลั่งไหลพากันไปที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ รับบัตรคิวเข้าแถวรับข้าวสารและผลผลิตทางการเกษตร ที่พี่น้องเกษตรกรชนเผ่าปกาเกอะญอ ใน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ขนลงดอยมาช่วยเหลือประชาชนในเมืองเชียงใหม่เป็นครั้งที่ 2 หลังจากนำพืชผักรวม 10 ตัน แจกจ่ายครั้งแรกเมื่อวันที่ 14 พ.ค.64 ที่ผ่านมา

ซึ่งครั้งนี้นำผลผลิตทางการเกษตรมามากกว่าครั้งแรก ประกอบด้วย ฟักทอง 10 ตัน พริกเม็ดใหญ่ 10 ตัน มะเขือเทศอีก 10 ตัน รวมกว่า 50 ตัน รวมทั้งข่าวสารดอยอีก 5 ตัน ซึ่งทั้งหมดนี้ต้องใช้รถบรรทุกหกล้อและรถยนต์กระบะกว่า 10 คัน และต้องใช้เวลาราวสี่ชั่วโมง ในการขนลำเลียงมาถึงตัวเมือง

สำหรับผลผลิตทางการเกษตรและข้าวสารดอยถูกจัดแบ่งเป็นชุดรวมประมาณ 2,000 ชุด แจกจ่ายให้กับประชาชนเพื่อนำไปปรุงอาหารบริโภคในครอบครัว ช่วยบรรเทาผลกระทบในช่วงช่วงวิกฤตโรคโควิด 19 ที่ทำให้หลายคนต้องตกงานขาดรายได้ โดยพืชผักยังชีพนี้จำกัดให้ครอบครัวละ 1 ชุด เพื่อให้แจกจ่ายได้อย่างทั่วถึง

นายหล้า วงศ์โสตถิไกร ผู้นำชนเผ่าปกาเกอะญอ อ.อมก๋อย บอกว่า ในวิถีชีวิตปกติพี่น้องชนเผ่าบนดอยปลูกพืชผัก ปลูกข้าว มีกินอย่างพอเพียง ขณะที่ในปีนี้ราคาผลผลิตตกต่ำ เช่น มะเขือเทศเหลือกิโลกรัมละ 2 หากขายไปก็ขาดทุน จึงเห็นร่วมกันว่านำมาช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจะได้ประโยชน์มากกว่า ส่วนข้าวสารดอยก็เป็นข้าวสารที่ปลูกกินกันเองแต่ละครัวเรือน ที่ครอบครัวร่วมกันบริจาคตามกำลัง จนกระทั่งรวบรวมกันมามอบให้ชาวเมืองเชียงใหม่ในครั้งนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและให้ทุกคนก้าวข้ามวิกฤตโควิด 19 ไปพร้อมกัน

อีจัน
www.ejan.co