ครม.มิมติ มีมติปรับเพิ่มค่าอาหารกลางวัน ปี 65 จาก 20 บาท เป็น 21 บาท ต่อวัน

เริ่ม 2565! ครม.มีมติ ปรับเพิ่มค่าอาหารกลางวัน อนุบาล 1 ถึง ประถม 6 จาก 20 บาท เป็น 21 บาท ต่อคน ต่อวัน
ครม.มิมติ มีมติปรับเพิ่มค่าอาหารกลางวัน ปี 65 จาก 20 บาท เป็น 21 บาท ต่อวัน

งบอาหารกลางวันปี 2565 จะได้งบเพิ่มแล้วนะ

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการของการปรับค่าอาหารกลางวันของนักเรียนเพิ่มอีกร้อยละ 5 เป็นอัตราละ 21 บาท/คน/วัน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำหรับโครงการอาหารกลางวันของนักเรียน ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งมีจำนวนโรงเรียน 49,861 โรงเรียน และจำนวนนักเรียน 5,894,420 คน งบประมาณทั้งสิ้น 25,436,304,000 ล้านบาท ซึ่งจะแบ่งอุดหนุนให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 23,561,921,200 ล้านบาท และจัดสรรให้สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำหรับนักเรียนเอกชนอีก 1,874,382,800 บาท

เด็กรับอาหารกลางวัน
เด็กรับอาหารกลางวันภาพจาก อีจัน
เด็กทานอาหารกลางวัน
เด็กทานอาหารกลางวันภาพจาก อีจัน
เด็กทานอาหารกลางวัน
เด็กทานอาหารกลางวันภาพจาก อีจัน
เด็กทานอาหารกลางวัน
เด็กทานอาหารกลางวันภาพจาก อีจัน

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า ค่าอาหารกลางวันของนักเรียนครั้งนี้ ปรับเพิ่มเฉลี่ยร้อยละ 5 เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ ค่าใช้จ่าย และค่าวัตถุดิบในการประกอบอาหารที่มีราคาสูงขึ้น และคำนึงถึงปริมาณและคุณค่าทางโภชนาการในการประกอบอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน

ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการคาดว่า จะสามารถเริ่มดำเนินการปรับค่าอาหารกลางวันของนักเรียนอัตราใหม่ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 และจะทันต่อการเปิดเทอมครั้งที่ 2 ในปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ด้วย

No stories found.
!<-- Anymind Script -->
อีจัน
www.ejan.co