ครม.เห็นชอบ เดินหน้าสร้าง มอเตอร์เวย์ สายบางขุนเทียน - บ้านแพ้ว วงเงิน 1.97 หมื่นล้านบาท

ครม.เห็นชอบ เดินหน้าสร้าง มอเตอร์เวย์ สายบางขุนเทียน - บ้านแพ้ว วงเงิน 1.97 หมื่นล้านบาท

เห็นชอบ! ครม. ให้สร้าง มอเตอร์ สายใหม่ เส้น บางขุนเทียน - บ้านแพ้ว งบประมาณ 1.97 หมื่นล้านบาท

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมครม.อนุมัติดำเนินงานก่อสร้างโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 82 สายบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว ช่วงเอกชัย-บ้านแพ้ว ในส่วนของงานโยธา วงเงินค่าก่อสร้าง 19,700 ล้านบาท ระยะทางรวม 16.4 กิโลเมตร ระยะดำเนินการ ปี 2564-2567 เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดและแบ่งเบาปริมาณจราจรบนทางหลวง หมายเลข 35 หรือถนนพระราม 2 และเพิ่มโครงข่ายและเป็นทางเลือกการเดินทางสู่พื้นที่ภาคใต้ โดยใช้จ่ายจากเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง ตามแผนประมาณการรายจ่ายที่จะขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังภายหลังได้รับการอนุมัติจากครม.ตามขั้นตอนต่อไป

ภาพเว็บไซต์ ทำเนียบรัฐบาล

สำหรับรูปแบบการก่อสร้างนั้น จะเป็นทางยกระดับอยู่บนเกาะกลางของทางหลวงถนนพระราม 2 ขนาด 6 ช่องจราจร ทิศทางละ 3 ช่องจราจร มีจุดขึ้นลง 4 แห่ง คือ ด่านมหาชัย ด่านสมุทรสาคร1 ด่านสมุทรสาคร2 และด่านบ้านแพ้ว

ภาพเว็บไซต์ ทำเนียบรัฐบาล

อัตราค่าธรรมเนียมผ่านทางดังนี้คือ รถยนต์ 4 ล้อ อัตราค่าแรกเข้า 10 บาท เพิ่มขึ้น 2 บาทต่อกิโลเมตร, 6 ล้อ อัตราแรกเข้า 16 บาท เก็บเพิ่ม 3.2 บาทต่อกิโลเมตร และ รถมากกว่า 6 ล้อ อัตราแรกเข้า 23 บาท เก็บเพิ่มขึ้น 4.6 บาทต่อกิโลเมตร ส่วนผลตอบแทนทางเศรษฐกิจนั้น จะก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจโดยมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ เท่ากับ 23,264 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ 19.7%

อย่างไรก็ตามในส่วนของผลตอบแทนทางการเงินนั้น มีความเหมาะสมและมีความคุ้มค่าต่อการลงทุนทางการเงินในเกณฑ์ต่ำ โดยมีอัตราผลตอบแทนทางการเงิน 2.6% แต่เมื่อพิจารณาผลตอบแทนทางการเงินของโครงการตลอดทั้งสายคือช่วงบางขุนเทียน-เอกชัย-บ้านแพ้ว พบว่ามีความเหมาะสมและมีความคุ้มค่าต่อการลงทุนทางการเงิน โดยมีอัตราผลตอบแทนทางการเงิน 7.1%

ภาพเว็บไซต์ ทำเนียบรัฐบาล
No stories found.
!<-- Anymind Script -->
อีจัน
www.ejan.co