ครม.เห็นชอบ โครงการทัวร์เที่ยวไทย - เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3

กระตุ้นการท่องเที่ยว ! ครม.เห็นชอบ โครงการทัวร์เที่ยวไทย - เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3
ครม.เห็นชอบ โครงการทัวร์เที่ยวไทย - เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3
ขอบคุณภาพจาก : ทำเนียบรัฐบาล

คณะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แถลงข่าวมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว ได้แก่

โครงการทัวร์เที่ยวไทย วงเงิน 5 พันล้านบาท จำนวน 1 ล้านสิทธิ และ โครงการ เราเที่ยวด้วยกัน เฟสที่ 3 โดยขยายสิทธิเพิ่มอีก 2 ล้านสิทธิ พร้อมทั้งปรับเงื่อนไขให้มีวงเงิน e-Voucher ราคาเดียวคือ 600 บาท จากเดิมกำหนด 2 อัตรา คือ วันธรรมดา 900 บาท วันหยุด 600 บาท และให้ใช้เฉพาะการเดินทางท่องเที่ยวข้ามจังหวัดเท่านั้น นอกจากนี้ ทั้ง 2 โครงการได้เพิ่มขั้นตอนการตรวจสอบเพื่อการป้องกันการทุจริต โดยมีระยะเวลาโครงการตั้งแต่เดือน พ.ค.-ส.ค.64

ขอบคุณภาพจาก : ทำเนียบรัฐบาล
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co