ครม. คุมมาตรฐาน เครื่องเล่น ชิงช้า ม้าหมุน เพื่อความปลอดภัยเด็ก

ครม. อนุมัติ กฎกระทรวง ควบคุมมาตรฐาน เครื่องเล่นสาธารณะ ชิงช้า ม้าหมุน เพื่อความปลอดภัย เด็กที่เข้าไปเล่น
ครม. คุมมาตรฐาน เครื่องเล่น ชิงช้า ม้าหมุน เพื่อความปลอดภัยเด็ก

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า ครม.มีมติอนุมัติร่างกฎกระทรวง รวม 4 ฉบับ ให้เครื่องเล่นสนามสาธารณะ ชิงช้า กระดานลื่น ม้าหมุน และอุปกรณ์โยก ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตของเด็กในสนามเด็กเล่น ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอร่างกฎกระทรวง จำนวน 4 ฉบับ ได้แก่ 1.ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องเล่นสนามสาธารณะ ชิงช้า ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ...., 2.ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องเล่นสนามสาธารณะ กระดานลื่น ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ...., 3.ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องเล่นสนามสาธารณะ ม้าหมุน ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ...., และ 4.ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องเล่นสนามสาธารณะ อุปกรณ์โยก ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ....

ขอบคุณภาพจาก : รัฐบาลไทย

โดยร่างกฎกระทรวงทั้ง 4 ฉบับ ที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ เป็นการกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องเล่น สนามสาธารณะ ชิงช้า กระดานลื่น ม้าหมุน และอุปกรณ์โยก เป็นไปตามมาตรฐาน สอดคล้องกับการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 10 เพื่อให้มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ ดูแลผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องเล่น สนามสาธารณะดังกล่าว อย่างชัดเจนและเป็นระบบ เพื่อป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิต ของเด็กในสนามเด็กเล่น พร้อมทั้งยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ในด้านการบริหารราชการแผ่นดิน การปรับปรุงกฎระเบียบ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอีกด้วย

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ยังได้มอบหมายให้แต่ละกระทรวง ไปจัดทำแผนงานต่างๆ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน โดยให้แต่ละกระทรวงเร่งดำเนินการ เพื่อนำเสนอแผนงานภายในวันที่ 21 ธ.ค.นี้ และมีผลบังคับใช้ได้ในช่วงปีใหม่นี้ และเป็นของขวัญให้กับประชาชนต่อไป

คลิปแนะนำอีจัน
หมาถูกชำแหละ มีเจ้าของ!

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co