ครม. อนุมัติงบกลาง 8 พันล้าน ช่วย ผู้สูงอายุ รายละ 100-250 บาท

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย ครม.อนุมัติงบกลาง 8 พันล้าน ช่วย ผู้สูงอายุ รายละ 100-250 บาท โอนงวดแรกย้อนหลัง 4 เดือน!
ครม. อนุมัติงบกลาง 8 พันล้าน ช่วย ผู้สูงอายุ รายละ 100-250 บาท

ครม.อนุมัติงบกลาง 8,382 ลบ. ช่วยผู้สูงอายุ โอนงวดแรกรวดเดียวย้อนหลัง 4 เดือน เริ่ม 19 ก.ค.นี้!

วันนี้ (05 ก.ค. 65) นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย ครม.อนุมัติงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น วงเงิน 8,382 ล้านบาท สำหรับจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุรายละ 100 - 250 บาท/คน/เดือน ตามช่วงอายุ จำนวน 10.9 ล้านคน ซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนรับสิทธิเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ 2565 ณ เดือน เม.ย. 2565 เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจ เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน-กันยายน 2565

สำหรับการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ จะแบ่งออกเป็น 3 งวด ดังนี้ งวดแรก จ่ายวันที่ 19 ก.ค.65 โดยจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษครั้งเดียว 4 เดือนย้อนหลัง (เม.ย. - ก.ค.65) งวดที่ 2 จ่ายวันที่ 19 ส.ค.65 เป็นเงินช่วยเหลือพิเศษของเดือน ส.ค.65 และงวดสุดท้าย จ่ายวันที่ 19 ก.ย.65 เป็นเงินช่วยเหลือพิเศษของเดือน ก.ย.65

ทั้งนี้ เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุจะได้รับยอดเงินที่แตกต่างกันตามช่วงอายุ โดยจะเพิ่มจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นรายเดือน ดังนี้

1.อายุ 60 -69 ปี รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 600 บ./เดือน รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 100 บ./เดือน รวมเป็น 700 บ./เดือน

2.อายุ 70 -79 ปี รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 700 บ./เดือน รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 150 บ./เดือน รวมเป็น 850 บ./เดือน

3.อายุ 80 -89 ปี รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 800 บ./เดือน รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 200 บ./เดือน รวมเป็น 1,000 บ./เดือน

4. อายุ 90 ปีขึ้นไป รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,000บ./เดือน รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 250 บาท/เดือน

ขอบคุณภาพจากเพจ: รัชดา ธนาดิเรก - รองโฆษกรัฐบาล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co