ครม. อนุมัติ งบเยียวยา ค่าใช้จ่าย ด้านการศึกษา 642 ล้านบาท

ครม. อนุมัติ งบเยียวยา ค่าใช้จ่าย ด้านการศึกษา ให้ กลุ่มตกหล่น จากการระบาดของเชื้อ โควิด จำนวน 642 ล้านบาท
ครม. อนุมัติ งบเยียวยา ค่าใช้จ่าย ด้านการศึกษา 642 ล้านบาท

ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันนี้ (14 ธ.ค. 64) นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เปิดเผยผลการประชุม ครม. ซึ่งเรื่องที่น่าสนใจเรื่องหนึ่ง ได้แก่การที่ ครม.มีมติเห็นชอบการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลัง กู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 จำนวน 642 ล้านบาท เพื่อใช้ในโครงการให้ความช่วยเหลือ บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 เพิ่มจากเดิมที่ได้อนุมัติไปแล้ว จำนวน 23,226 ล้านบาท จึงเท่ากับว่า รัฐบาลได้ช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา แก่นักเรียนรวมทั้งสิ้น 11,934,661 คน โดยงบประมาณที่อนุมัติเพิ่มครั้งนี้ ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายจำนวน 321,461 คน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

ขอบคุณภาพจาก : รัฐบาลไทย

1.กลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือ (กลุ่มตกหล่น) อาทิ นักเรียนในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน, นักเรียนในสังกัดโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จำนวน 4 หน่วยงาน รวม 15,264 คน

2.กลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพปวช. (อายุ 6 - 18 ปี) ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จำนวน 231,839 คน

3.กลุ่มเป้าหมายเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานรับเลี้ยงเด็กเล็กกลางวัน และโรงเรียนอนุบาล ที่มีอายุระหว่าง 2 - 6 ปี ซึ่งหน่วยงานต้นสังกัดได้ตรวจสอบความซ้ำ กับเด็กที่ได้รับความช่วยเหลือแล้ว โดยจะส่งข้อมูลให้กระทรวงศึกธิการ จำนวน 6 หน่วยงาน รวม 74,358 คน

คลิปอีจันแนะนำ
เหยื่อ ยุติธรรม เป็นผู้ต้องหาไม่รู้ตัว!

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co